+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
24/7 ONLINE SERVICE

24/7 online service

Verbeteren is een continu proces. 

Bij Jenz combineren we de kracht van technologie met de passie van onze HR-professionals om een ervaring te creëren die menselijker is. Dat is dan ook de reden dat wij zijn overgestapt naar online portal Mijn JENZ

Declareren en CAO's

Declaraties controleren, corrigeren en verzenden
Voor iedere ingediende declaratie ontvang je een mail met het urenoverzicht van de bij jou werkende werknemers. Als de declaratie niet correct is, kun je de declaratie direct wijzigen. Voor een volledige uitleg over het controleren en corrigeren van declaraties download je hier de handleiding.

inloggen in Mijn JENZ

Met de invoering van Mijn JENZ hoeven de uren niet meer genoteerd te worden op een urenbriefje. In plaats daarvan kunnen de medewerkers hun uren digitaal doorgeven om vervolgens door de leidinggevende / verantwoordelijke geaccordeerd te worden. Mijn JENZ wordt niet in één keer geheel vernieuwd. De eerste functionaliteiten zijn online gesteld. Daarmee is het werk echter nog niet afgerond. We zullen continu blijven werken aan verbeteringen in Mijn JENZ. Uiteraard houden we je daarvan op de hoogte en kunnen wij jouw hulp gebruiken.

CAO's

Door gebruik te maken van ons portal bent u aangesloten op een database met meer dan 250 cao’s.

Voordelen

  • U kunt een berekening maken op basis van de ingegeven data van een cao en medewerker.
  • Data zoals functies, inschaling, salarisschalen, periodieken, leeftijden, ADV, toeslagen, loonsverhogingen up-to-date beschikbaar.
  • Makkelijk en snel opzoeken van een samenvatting met de toe te passen arbeidsvoorwaarden.