+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Disclaimer

disclaimer


Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Jenz c.s. geeft geen enkele garantie op het goed functioneren van deze site, noch op de informatie of inhoud van deze site en is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen of beschadigingen, in welke vorm dan ook, die voortkomen uit het gebruik van deze site.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze websites opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder (schriftelijke) toestemming van Jenz c.s.

Persoonlijke informatie
Als je online gegevens invult en verzendt, geef je toestemming om deze gegevens te gebruiken. Jenz  zal vertrouwelijk met deze gegevens omgaan en ze alleen ter beschikking stellen aan derden in het kader van arbeidsbemiddeling.

Het is mogelijk onze website te bezoeken zonder mee te delen wie je bent of persoonlijke gegevens vrij te geven. Er bestaat echter de mogelijkheid dat wij voor specifieke doeleinden informatie nodig hebben, zoals bijvoorbeeld naam en adres. Jenz Engineering b.v. hecht aan je privacy. Geen enkele door jou verschafte informatie zal ooit gebruikt worden voor andere doeleinden dan waar deze voor bedoeld is.

Elke informatie, verschaft door een bezoeker, wordt beschouwd als vertrouwelijk.

Links naar andere sites
Onze website bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites of voor de privacybescherming op die websites.

Wij behouden het recht voor deze disclaimer te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.