+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Verzuimprotocol

verzuimprotocol


Als werkgever vinden wij het belangrijk om ziekteverzuim waar mogelijk te voorkomen. Ons streven is een optimaal werkklimaat, gezonde arbeidsomstandigheden en goede werkverhoudingen.

Mocht er toch sprake zijn van verzuim, dan doen we er alles aan om een snelle terugkeer naar structurele werkhervatting te bevorderen.

Meer informatie over ons verzuimprotocol? Download hier ons verzuimprotocol.