+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Onze visie

Onze Visie


De meerwaarde van de flexbranche

De inhuur van tijdelijke arbeidskrachten is van alle tijden en onlosmakelijk verbonden met de wisselende behoefte van bedrijven of personen. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt veranderen continu, evenals de behoefte van bedrijven, terwijl werkenden doorgaans streven naar stabiliteit en zekerheid. In deze wisselwerking ligt de essentie van de meerwaarde van de flexbranche.

Meer dan piek en ziek

De economie is altijd in beweging. Werkgelegenheid volgt de golven van de conjunctuur. Op deze omstandigheden heb je maar weinig invloed. Een crisis komt onaangekondigd en haar vertrek is altijd pas achteraf waarneembaar, onder andere in economische groei en daling van de werkloosheidscijfers. Om je hierop voor te bereiden kun je hooguit zekerheden in je systeem inbouwen die een zo groot mogelijk deel van de bevolking een zo groot mogelijk welzijn bieden.

Op de arbeidsmarkt zelf is het wel goed mogelijk invloed uit te oefenen. Waar vraag en aanbod onvoldoende op elkaar aansluiten, liggen mogelijkheden voor specialisten. Dit is het speelveld van de flexbranche. Rond deze onveranderlijke behoefte is een hele sector ontstaan die zich al decennia volledig richt op het versoepelen van de arbeidsmarkt.

Aanvankelijk – vanaf de jaren 50 van de vorige eeuw – richtten uitzendbureaus zich op de snel wisselende en (tijdelijke) vraag naar arbeid. Die vraag reikt verder dan piek en ziek, maar wordt ook gestimuleerd door bijvoorbeeld onzekerheid in de markt of de plotselinge groei van opdrachten. De flexbranche in het algemeen en uitzenden in het bijzonder zit diep verwoven in alle branches in Nederland. Inmiddels heeft uitzenden voor veel werkenden een belangrijke opstapfunctie die bijdraagt aan grote doorstroom.

Vanaf het einde van jaren 80 van de vorige eeuw verruimde het pakket aan diensten van de flexbranche. Inmiddels is dat breed en richt het zich op werknemers, werkgevers, ondernemers en bovenal op het ontzorgen van opdrachtgevers. In alle gevallen draagt het bij aan het wegnemen van spanningen op de arbeidsmarkt en het zo efficiënt mogelijk bij elkaar brengen van vraag en aanbod. De meerwaarde hiervan strekt zich uit tot zowel werknemers en zzp’ers als werkgevers en opdrachtgevers.

Meerwaarde voor werkenden

Mensen zoeken werk, bedrijven zoeken personeel. De flexbranche stroomlijnt dit proces en helpt mensen niet alleen aan werk, maar ook aan een opstap en doorstroom. Via uitzendwerk komen mensen aan een inkomen en werkervaring. Dit zorgt voor onafhankelijkheid en continuïteit van werk en inkomen. Zoals ook te zien in de infographic heeft de branche een belangrijke rol in de doorstroom vanuit bijvoorbeeld WW naar werk. Daarnaast heeft de branche op onderstaande manieren toegevoegde waarde op de arbeidsmarkt.

Duurzame inzetbaarheid van werknemers

Ondernemers in de flexbranche hebben trajecten ontwikkeld waarmee ze hun werknemers duurzaam inzetbaar houden voor de arbeidsmarkt. Denk aan persoonlijke ontwikkeling van werknemers op bijvoorbeeld economisch, technisch en digitaal gebied. Door deze trajecten te doorlopen, blijven werknemers in de flexbranche relevant op de zich ook ontwikkelende arbeidsmarkt.

Het re-integreren van werknemers

Ondernemers in de flexbranche spelen een belangrijke rol bij de re-integratie van werknemers die (tijdelijk) niet actief waren op de arbeidsmarkt. Dat kan gebeuren in samenwerking met re-integratiebedrijven, gemeenten en het UWV. Het speelt voor ondernemers in de uitzendbranche geen rol of een vacature vervuld wordt door een ‘reguliere kracht’ of een ‘re-integratie kandidaat’. Het gaat om de vraagbehoefte van de inlener en de geschiktheid van de kandidaat.

Het verzorgen van outplacement en van Werk Naar Werktrajecten voor werknemers

Bij ontslag door boventalligheid of een andere oorzaak bieden ondernemers in de flexbranche ondersteuning bij het vinden van nieuw en passend werk bij een nieuwe werkgever. Dit gebeurt in de vorm van outplacementbegeleiding met jobcoaches of begeleiding van Werk Naar Werktrajecten en is vaak onderdeel van sociale plannen bij reorganisaties. Goede kennis van de arbeidsmarkt en hun uitgebreide netwerk maakt uitzendondernemers bij uitstek geschikt voor het succesvol uitvoeren van deze trajecten.

Het integreren van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt

Veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden uiteindelijk door ondernemers in de flexbranche aan een passende baan geholpen. De uitvoering van de zogenaamde Banenafspraak – 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking in 2026 – is voor een groot deel in handen van de flexbranche, sociale werkvoorzieningen en leerbedrijven.

Benieuwd hoe Jenz jou kan helpen? Neem contact op.