+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
ZZP-bemiddeling

ZZP-bemiddeling


Ondernemers in de flexbranche bieden andere ondernemers, zoals zzp’ers, op substantiële schaal bemiddeling met betrekking tot het vinden van (uitstaande) opdrachten. Het is voor zzp’ers vaak lastig om naast hun werkzaamheden ook voluit bezig te zijn met toekomstige opdrachten als de lopende is afgelopen. Datzelfde geldt bijvoorbeeld voor hun boekhouding. Waar zij hun administratie uitbesteden aan een boekhouder, besteden zij hun acquisitie uit aan gespecialiseerde ondernemers in de flexbranche. Zo komt vraag en aanbod van werk ook voor hen sneller bij elkaar.

Meerwaarde voor werkgevers

In bepaalde periodes en voor bepaalde projecten hebben werkgevers – tijdelijk – meer werknemers nodig en in andere periodes en voor andere projecten juist minder. Uit onderzoek blijkt de totale arbeidsmarkt na elke crisis in rep en roer. Bedrijven willen mensen aannemen, maar de onzekerheid heerst. Sinds de millenniumwisseling is de golfbeweging tussen crises veel korter geworden. Zekerheid en onzekerheid wisselen elkaar steeds sneller af. Daar komt continue verandering in wet- en regelgeving bij. Onzekerheid en onrust zorgen ervoor dat werknemers geen contracten willen bieden. Om deze dynamiek goed het hoofd te bieden, leveren ondernemers in de flexbranche tijdelijke arbeidskrachten waarmee goed aangesloten kan worden bij deze dynamiek.

Het wegnemen van administratieve handelingen en risico’s van werkgeverschap
Werkgeverschap als zodanig brengt vele verplichtingen en risico’s met zich mee, onder andere administratieve. Het gaat dan over het voeren van een loonadministratie met de daarbij behorende aangiften loonheffingen, maar ook om bijvoorbeeld planningen of voortgangsgesprekken. Maar ook het dragen van het financiële risico bij ziekte van werknemers. Ondernemers in de flexbranche zijn goed in staat om werkgevers op dergelijke onderdelen te ontzorgen. Zo maken ze meer ruimte voor het ondernemerschap van hun klanten. Bovendien vindt een substantieel deel van de uitzendkrachten via deze weg een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd bij de inlener.

Wendbaarheid

De arbeidsmarkt is altijd een speelveld van vraag en aanbod en van wisselende behoeftes. Uit deze wisselwerking is een sector ontstaan die in deze behoefte voorziet en een duidelijke meerwaarde levert, aan ondernemingen en aan werkenden. Deze sector is substantieel en vervult daarmee een belangrijke rol bij de economische groei en ontwikkeling van Nederland.

Bemiddeling versus Tussenkomst. Wat is het verschil?

U kunt op twee verschillende manieren samenwerken met zelfstandigen, namelijk via Bemiddeling en via Tussenkomst. Omdat het verschil tussen beiden niet altijd duidelijk is, heeft de NBBU een document opgesteld waarin dit verschil wordt uitgelegd. De Algemene Voorwaarden voor het bemiddelen van zzp’ers zijn uitsluitend van toepassing op de dienstverlening Bemiddeling.

Wie is uw klant, de zelfstandige of de opdrachtgever?

Bij de dienstverlening Bemiddeling kunt u de zelfstandige, de opdrachtgever van de zelfstandige, óf beiden aanmerken als uw klant. Deze Algemene Voorwaarden gaan uit van de opdrachtgever van de zelfstandige als de partij waarmee u de bemiddelingsovereenkomst aangaat.

Algemeen karakter

De dienstverlening Bemiddeling kan -naast het bij elkaar brengen van partijen- bestaan uit meerdere, faciliterende diensten. Vaak zijn bijvoorbeeld facturatiediensten onderdeel van de bemiddelingsovereenkomst. Omdat de dienstverlening per bemiddelaar verschilt hebben deze Algemene Voorwaarden een algemeen karakter. De meer specifieke afspraken worden apart overeen gekomen in de bemiddelingsovereenkomst die Jenz met de opdrachtgever aangaat.

Wil je weten hoe Jenz je kan helpen? Maak vrijblijvend een afspraak.