+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Anti-discriminatiebeleid

Anti-discriminatiebeleid

Gelijke kansen voor iedereen

Werk creëert waarde voor iedereen. Bij Jenz vinden we dat iedereen gelijke kansen moet krijgen om passend werk te vinden. Discriminatie? Daar doen we dus niet aan! Jenz spant zich in voor een gelijke behandeling van iedereen en voor een divers personeelsbeleid. Aan deze overtuiging houden wij ons strikt bij het werven en selecteren van kandidaten.

Ons anti-discriminatiebeleid in de praktijk

De bedrijfsvoering van Jenz is erop gericht om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Bij het werving en selectieproces beoordelen wij kandidaten enkel op criteria die functie-gerelateerd zijn. Zo weten we zeker dat werkzoekenden gelijk behandeld worden.

Maar ons anti-discriminatiebeleid gaat verder. Wij willen in ons beleid transparant zijn jegens medewerkers en derden over:

  • Wat wij verstaan onder discriminatie/ discriminerende verzoeken
  • Wat ons standpunt is  ten opzichte van discriminatie/ discriminerende verzoeken
  • De verwachtingen die wij hebben van de medewerkers tijdens hun werkzaamheden
  • Waar de medewerker terecht kan voor overleg en/of een melding in het geval van discriminatie
  • Waar de verantwoordelijkheden voor de werkgever liggen om discriminatie op de werkvloer tegen te gaan

Meer weten of het tegengaan van discriminatie en ons anti-discriminatiebeleid? Klik hier