+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Detacheren

Detacheren


Bent u voor een langere periode op zoek naar versterking van uw personeelsbestand? Zonder dat u iemand ‘voor vast’ wilt aannemen? Wij beschikken over een groot bestand van gekwalificeerde medewerkers, die zich bij verschillende opdrachtgevers ruim bewezen hebben. Zij zijn op detacheringsbasis inzetbaar voor een vooraf overeen te komen periode. Jenz neemt u werk uit handen door het verzorgen van de loonbetalingen en afdrachten, terwijl de medewerker kan profiteren van goede secundaire arbeidsvoorwaarden en deskundige begeleiding. Continuïteit en kwaliteit zijn op deze manier gewaarborgd.

In deze situaties is detacheren voor jou de oplossing:

  • Structurele toename van de vraag;
  • Intentie om iemand op een later moment een vast contract te bieden;
  • Hulp nodig bij een project met een vaste start- en einddatum;
  • Vervanging bij een langdurig zieke medewerker of verlof;
  • Hulp nodig bij het vinden van het juiste specialistische profiel​​​​​​.

Wat zijn de voordelen van detacheren?

  • Zekerheid: samen met de medewerker spreek je een vaste periode af. Hierdoor heb je de zekerheid dat de medewerker niet van het een op andere moment kan stoppen;
  • Gemak: we nemen het wervingsproces uit handen en gaan op zoek naar de specialist voor jouw vacature. We regelen ook alle andere administratieve verplichtingen die bij werkgeverschap horen. Denk aan het verstrekken van loonstroken en jaaropgaven, het toekennen van vakantiedagen en het administreren van de ziek- en herstelmeldingen;
  • Geen werkgeversrisico: Als werkgever regelen wij de uitbetaling van het loon, loondoorbetaling bij ziekte en de afdracht van premies en heffingen.

Wat is het verschil tussen detacheren en uitzenden?

Detacheren geeft u net als uitzenden een flexibel personeelsbestand. Ook hier zijn wij verantwoordelijk voor de uitvoering van het werkgeverschap en nemen wij de administratie bij u uit handen. Detacheren geeft u (én de medewerker) echter meer zekerheid. Waar uitzenden een zeer flexibele arbeidsverhouding betreft, spreken wij bij detacheren vooraf de contractduur af. Daarnaast eindigt het contract niet bij het beëindigen van de opdracht maar op de vooraf afgesproken datum.

Wil je een afspraak maken of meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.