+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Veel gestelde vragen

Jij wilt aan de slag of bent werkzaam als uitzendkracht, maar hebt nog een aantal vragen over uitzendwerk. Wij begrijpen dat. Wat kun je bijvoorbeeld verwachten voordat je aan het werk gaat, hoe zit het met loondoorbetaling als uitzendkracht en wat moet je weten over jouw contract en de cao? Op deze pagina linken we jou door naar de juiste pagina’s, waarin we alle meest gestelde vragen beantwoorden. Heb jij andere vragen over uitzendwerk? Neem voor specifieke vragen contact op met 088-18.88.150 of stuur een bericht naar planning@jenz.nl

Algemeen

In 2021 waren er 2,6 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. Zij hebben een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd óf een flexibel aantal uren per week. In de periode 2013-2021 zijn er 104 duizend flexwerknemers bij gekomen. Wel was dit aantal in 2020 ten opzichte van 2019 fors gedaald, namelijk met 220 duizend. In 2021 is dit aantal weer toegenomen met 35 duizend. Oproep- en invalkrachten zijn de grootste groep flexwerknemers, 940 duizend in 2021. Dit is 36 procent van alle werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. Omvangrijke groepen onder de flexwerkers zijn verder: tijdelijke werknemers met uitzicht op een vaste aanstelling (520 duizend); uitzendkrachten (423 duizend). Deze laatste twee groepen vormen bij elkaar opgeteld 37 procent van alle werknemers met een flexibel contract. Naast werknemers met een flexibele arbeidsrelatie waren er 1,1 miljoen zzp’ers in 2021. Sinds 2013 is hun aantal met 184 duizend toegenomen. Dit betreft vooral zelfstandigen die eigen arbeid of diensten aanbieden. Zij maken ruim 83 procent uit van alle zzp’ers. Werknemers met een flexibele arbeidsrelatie en zzp’ers vormen samen 3,7 miljoen flexwerkers. Dat is 40 procent van alle werkenden. In 2013 waren er 3,4 miljoen flexwerkers, dat was toen eveneens 40 procent van alle werkenden.

Uitzendbureaus hebben er voor gekozen om wekelijks uit te betalen, zodat studenten altijd geld hebben en niet hoeven te wachten tot het einde van de maand. Het is aan jou hoeveel geld je krijgt. Als jij weet dat het volgende week een dure week wordt, kan je hier rekening mee houden en extra gaan werken!

Als je zelf de uitzendovereenkomst wilt beëindigen, kan dit in fase A met onmiddellijke ingang.

Zodra u weet dat uw uitzendbaan niet wordt verlengd, gaat u direct op zoek naar werk. Zolang u geen nieuw werk heeft gevonden, kunt u misschien een WW-uitkering krijgen.

Nee. De inlener betaalt jouw uitzendbureau iets extra's bovenop het salaris om daarmee onder andere jouw loonbelasting, sociale premies en de dienstverlening van het uitzendbureau te betalen. De inlener is het bedrijf waar jij via het uitzendbureau gaat werken. Wanneer je voor een NBBU of ABU gecertificeerd uitzendbureau werkt, krijg je altijd loon volgens een inlenersbeloning. Dat betekent dat je hetzelfde loon krijgt als iemand die in vaste dienst is voor dezelfde functie bij jouw inlener.

Ja, je lift mee op onze SNA, VCU, VCA, VSB, KIWA en NBBU certificeringen.

Whk staat voor Werkhervattingskas. Elke werkgever betaalt gedifferentieerde premie voor de financiering van de Werkhervattingskas. WGA-flex (voor uitkeringen aan (voormalige) flexkrachten die langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt zijn); WGA-vast (voor uitkeringen aan vaste werknemers die langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt zijn); ZW-flex (voor uitkeringen aan (voormalige) flexkrachten in de eerste 2 ziektejaren).

Salaris

In een salarisspecificatie kun je precies zien hoeveel salaris jij zowel bruto als netto ontvangt. Ook kun je hier zien hoeveel vakantiegeld je hebt gespaard en hoeveel pensioen je opbouwt. Daarnaast vind je jouw vakantie-uren, feestdagen en ziekte-uren terug op je loonstrook.

SV dagen staat voor sociale verzekeringsdagen. Dit zijn je werkdagen waar je gewoon salaris voor ontvangt, inclusief werkdagen waar je een uitkering voor krijgt zoals werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, ziekte of vakantie.

Met loonheffing betaal je een heffing over jouw loon. Hierdoor hoef je minder belasting over je loon te betalen. Zie het dus als een soort korting. Je kunt de loonheffingskorting maar bij één werkgever aanzetten.

Onze opdrachtgever waar jij bent tewerkgesteld geeft de gewerkte uren van de afgelopen week door via het invullen van het online werkbriefje. Dit moet uiterlijk op dinsdag voor 12:00 uur gebeuren. Na akkoord van de werkgever gaat Jenz jouw salaris betalen. Dit kan wekelijks of vierwekelijks gebeuren. Dit is vooraf met jou afgesproken. Wekelijks uitbetaling Wordt het salaris wekelijks betaald? Dan staat het uiterlijk op vrijdag aan het einde van de dag op jouw bankrekening.

Vakantiegeld en reserveringen

Je bouwt 25 vakantiedagen per jaar op als je fulltime (40 uur per week) werkt. Als je een heel jaar werkt dan is dit gelijk aan 5 weken vakantie. Werk je minder uren per week? Dan bouw je naar rato op. Werk je als vakantiekracht? Dan heb je recht op 20 vakantiedagen per jaar. De opbouw wordt over ieder uur dat je werkt berekend en wordt steeds bij iedere nieuwe loonstrook opgeteld. De stand van je vakantiedagen vind je onderaan je loonstrook in de kolom ‘rechten’ of in het online portaal op het beginscherm.

Vakantietoeslag en andere toeslagen voor verlofdagen worden meestal voor een bepaalde periode vastgehouden door het uitzendbureau. Dit noem je ook wel reserveringen. Deze worden normaal gesproken automatisch uitbetaald in week 22, maar je kunt ook schriftelijke afspraken maken om dit eerder te laten uitbetalen.

Regeling vakantiegeld uitzendkrachten Heb je dan ook recht op vakantiegeld? Het simpele antwoord is: ja, je krijgt van jouw uitzendbureau gewoon vakantiegeld net als alle andere werknemers. In de cao voor uitzendkrachten staat dat dit gaat om 8,33% van jouw feitelijk loon.

Pensioenopbouw

Ja, je hebt recht op pensioenopbouw als uitzendkracht. Dat wordt geregeld via het pensioenfonds van de uitzendbranche: StiPP. Hoeveel pensioen je opbouwt, is afhankelijk van onder andere jouw leeftijd en hoe lang je al voor het uitzendbureau werkt.

De Plusregeling van StiPP gaat in op het moment dat je overgaat naar fase 3 NBBU CAO. Volgens deze regeling ga je zelf meebetalen aan je pensioenopbouw als uitzendkracht. De hoogte van de premie is afhankelijk van jouw leeftijd en salaris.

Ja, het is wettelijk verplicht om vanaf je 21e pensioen op te bouwen als uitzendkracht via StiPP. Dus bouw je pensioen op bij een uitzendbureau? Dan heb je hier eigenlijk niet veel keuze in.

CAO voor uitzendkrachten

Er zijn twee cao’s voor uitzendkrachten. Jenz hanteert de NBBU CAO.

Uitzendbureaus werken met een fasensysteem. In elke fase krijg je een ander contract. Jenz hanteert het NBBU fasensysteem, het NBBU fasensysteem heeft vier fasen tw fase 1 en 2, fase 3 en fase 4.

Je krijgt in fase 1-2 vaak een contract met uitzendbeding. Dit houdt in dat je een opzegtermijn van slechts één dag hebt. Je kunt dus gemakkelijk stoppen met werken. Het uitzendbureau kan echter ook de overeenkomst per direct beëindigen. Ook bij ziekte wordt jouw contract meteen beëindigd.

Heb je een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding? Dan geldt de wettelijke opzegtermijn voor jou.

Hoeveel uitzendovereenkomsten mag ik afsluiten in fase 1-2? In fase 1-2 kun je een onbeperkt aantal uitzendovereenkomsten afsluiten. Er is geen limiet hiervoor. Hoeveel uitzendovereenkomsten mag ik afsluiten in fase 3? In fase 3 kun je maximaal 6 contracten afsluiten. De uitzendkracht heeft in deze fase een contract voor bepaalde tijd. Hoeveel uitzendovereenkomsten mag ik afsluiten in fase 4? In fase 4 heb je een contract voor onbepaalde tijd. Je hoeft daarom niet meerdere uitzendovereenkomsten af te sluiten, want je hebt een vast contract.

WW uitkering voor uitzendkrachten

Wat is een WW-uitkering? Allereerst: wat is een WW-uitkering eigenlijk? Als je geheel of gedeeltelijk werkloos wordt, kun je een Werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) aanvragen. De WW is een tijdelijke uitkering om jouw inkomen te dekken tussen twee banen door. Heb ik als uitzendkracht recht op WW? Ook uitzendkrachten hebben soms een WW-uitkering wegens onwerkbaar weer. Hiervoor gelden bepaalde voorwaarden. Vraag na hoe het precies zit met WW bij jouw uitzendbureau. Je kunt in de WW als uitzendkracht heel gemakkelijk werken in deze periode. Zowel één of meerdere dagen per week. De inkomsten die je naast je uitkering verdient, worden door het UWV afgetrokken van je WW-maandloon. Uitzendwerk melden tijdens WW-periode Het is verplicht om het werk dat je verricht te melden via het wijzigings- en inkomstenformulier WW en bij je (e-)werkcoach. Je kan dit formulier digitaal aanvragen op de website van het UWV. Meld niet alleen je gewerkte uren en je loon, maar ook de vakantiedagen die je uitbetaald hebt gekregen. Hoe lang krijg ik een ww uitkering? Hoe lang je een WW uitkering krijgt, hangt af van een aantal factoren en is niet in één woord vast te stellen. Je krijgt een WW-uitkering van 3 maanden als je aan de wekeneis voldoet. Dit betekent dat je de laatste 36 weken voordat je werkloos werd, minstens 26 weken moet hebben gewerkt. Als je ook aan de jareneis voldoet, duurt de uitkering langer dan 3 maanden. Iedere week dat je werkt tijdens je WW-periode, bouw je weer WW-rechten op. De WW-premie wordt wel opgebouwd naar rato dat je hebt gewerkt per week. Om precies te weten hoeveel recht je hebt op WW, kun je de rekenhulp van het UWV gebruiken. Met deze rekenhulp bereken je hoeveel maanden je recht op WW hebt, vanaf de eerste werkloosheidsdag. Dit is echter een schatting.

In normale situaties, is de WW-uitkering is 75% van je loon. Het kan ook voorkomen dat je langer dan drie maanden werkloos bent. In dat geval wordt de uitkering 70% van je loon. In de meeste cao’s is geregeld dat de werkgever de uitkering aanvult tot 100%. Hoe hoog de WW-uitkering is voor jou als uitzendkracht, lees je terug in je cao.

Als je niet genoeg hebt gewerkt om nieuw WW-recht op te bouwen, dan val je terug op je ‘oude’ WW-rechten. Ook als je nieuw WW-recht hebt opgebouwd dan wordt je uitkering gebaseerd op je gemiddeld gewerkte uren en loon op basis van de afgelopen 14 maanden. Als je hebt gewerkt op basis van een lager uurloon dan waar de WW-uitkering op is gebaseerd, dan kun je terugvallen op de oude WW-rechten. Voor de exacte regels kun je contact opnemen met het UWV.

Ziek en ziektegeld

Mocht je ziek worden en/of arbeidsongeschikt raken, dan meld je je zo snel mogelijk ziek bij je directe leidinggevende én bij je Werkgever: in elk geval uiterlijk 30 minuten voor het (uiterste) tijdstip waarop je normaal gesproken met je werk begint. De ziekmelding bij werkgever Jenz moet je vóór 09.30 uur ’s ochtends, telefonisch via 0031-88-18.88.150. Ziekmelden kan alleen telefonisch, meldingen per email of SMS / WhatsApp bericht worden niet in behandeling genomen. In principe meld je zelf dat je ziek bent. Alleen als je hier niet toe in staat bent, dan kun je je door een ander ziek laten melden. Word je ziek tijdens werktijd, dan meld je dit persoonlijk bij je directe leidinggevende én bij Jenz voordat je stopt met je werk en naar huis gaat. Wanneer je denkt dat je ziekte en/of arbeidsongeschiktheid voortkomt uit een bedrijfsongeval, dan meld je dit direct bij je leidinggevende én bij je werkgever en je recruitmentpartner. Als je je ziekmeldt, dan vertel je hoe lang je verwacht ziek te zijn, waar je bent tijdens je ziekte, het telefoonnummer waarop je te bereiken bent en het adres en telefoonnummer van je huisarts. En, als dat van toepassing is, ook dat van de specialist die jou behandelt. Word je opgenomen in het ziekenhuis of een verpleeginrichting? Dan geef je ook door hoe lang je waarschijnlijk in het ziekenhuis of in de verpleeginrichting zult zijn. Mocht het al bekend zijn dat je naar het ziekenhuis of naar een verpleeginrichting gaat? Geef dit dan alsjeblieft zo snel mogelijk door. Verplichtingen bij ziekte: Meld hoe lang je verwacht ziek te zijn en waar je verblijft tijdens ziekte/verzuim; Meld het telefoonnummer waarop je te bereiken bent; Meld het adres en telefoonnummer van je huisarts; Als het van toepassing is; Meld het adres en telefoonnummer van de specialist die jou behandelt; Word je opgenomen in het ziekenhuis of een verpleeghuis dan meld je hoelang je waarschijnlijk daar zal verblijven. Mocht het bekend zijn dat je naar het ziekenhuis of naar een verpleeghuis gaat, meld dit dan zo snel mogelijk; Zorg dat je goed kunt herstellen. Bezoek bedrijfsarts Als er gevraagd wordt om naar de bedrijfsarts of de arts van de Arbodienst te komen, ben je verplicht dat te doen. Ben je lichamelijk niet in staat om naar de bedrijfsarts te komen? Laat dit dan vooraf weten bij Jenz 0031-88-18.88.150 en de Arbodienst waar jij een afspraak mee hebt. Zorg er ook voor dat je goed kunt genezen. Samenvattend Meld je voor 09:30 ‘s ochtends ziek bij Jenz via 0031-88-18.88.150 en jouw directe leidinggevende; Meld hoe lang je verwacht ziek te zijn; Meld waar je verblijft tijdens jouw ziekte zodat we jou kunnen bereiken voor je re-integratie; Zorg ervoor dat je bereikbaar bent. Check elke dag even je telefoon en e-mail; Ga naar de bedrijfsarts of de arts van de Arbodienst als dat gevraagd wordt; Ben je te ziek om naar de bedrijfsarts of de arts van de Arbodienst te komen? Laat dit dan vooraf weten bij Jenz 0031-88-18.88.150 en de Arbodienst waar jij een afspraak mee hebt. Belangrijk: lees de personeelsgids deze is altijd leidend.

De ziekte-uitkeringen vinden eenmaal per vier weken plaats op maandag. Afhankelijk van jouw bank ontvang je deze betaling op maandag of dinsdag. Dit geldt ook als er afwijkende afspraken zijn gemaakt voor periodieke loonbetalingen. De uitbetaling van deze uitkering vindt altijd plaats 2 weken na einde van de periode. Concreet betekent dit dat week 1 t/m week 4 in week 6 wordt overgemaakt, enzovoort.

Ben je hersteld van je ziekte? Dat is fijn! Je meldt dit bij je opdrachtgever én bij Jenz. Je kunt, doorgaans, gewoon weer verder werken bij je opdrachtgever. Als dit niet zo is dan zijn er diverse opties. Die stemmen wij met jou af bij je betermelding.

Wanneer je jouw inkomsten moet doorgeven aan het UWV voor bijvoorbeeld het aanvragen van een WW moet je bij het UWV het inkomstenopgave formulier invullen. Bij Jenz verlonen wij per week en per 4 weken. Het UWV doet dit per maand. Let daarom goed op bij het invullen van het formulier. Het is de bedoeling dat je je inkomsten 1 keer per kalendermaand doorgeeft. Dit geldt ook voor mensen die per week worden betaald. Het UWV geeft in een speciale tabel aan in welke maand je de inkomsten van die vier weken moet doorgeven. Het inkomstenformulier staat na het eind van de kalendermaand online. Het UWV heeft een speciale pagina met ook een instructievideo beschikbaar voor als je er niet helemaal uitkomt.