+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo

Wettelijk minimum loon

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2020

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wettelijk minimumloon per 1 juli 2020 gepubliceerd in de Staatscourant. Er zijn standaardbedragen per maand, per week en per dag. Er is geen vast minimumloon per uur. U deelt daarvoor het minimumloon per week door het aantal uur dat in uw organisatie een fulltime werkweek is (meestal 36 of 40 uur). De uitkeringen van de sociale verzekeringen zijn aan het wettelijk minimumloon gekoppeld, dus die stijgen mee.

Vaste percentages voor jongere werknemers
Jongeren onder de 21 jaar hebben recht op een percentage van het wettelijk minimumloon. Voor werknemers van 18, 19 of 20 jaar die een arbeidsovereenkomst hebben in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden lagere minimumbedragen. Hieronder staan alle bedragen voor de 2e helft van 2020 op een rijtje.

Leeftijd Percentage Per maand Per week Per dag
21 jaar en ouder 100,00% € 1.680,00 € 387,70 € 77,54
20 jaar 80,00% € 1.344,00 € 310,15 € 62,03
19 jaar 60,00% € 1.008,00 € 232,60 € 46,52
18 jaar 50,00% €    840,00 € 193,85 € 38,77
17 jaar 39,50% €    663,60 € 153,15 € 30,63
16 jaar 34,50% €    579,60 € 133,75 € 26,75


Loon naar rato voor parttimers
De bedragen in de tabel gelden voor werknemers die fulltime werken. Werkt een werknemer minder, dan geldt voor hem ook een lager minimumloon. Hanteert uw organisatie een fulltime werkweek van 40 uur en werkt een werknemer 20 uur per week, dan geldt voor hem dus een minimumloon van 20/40 x € 1.680 = € 840 per maand.