+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo

Jenz PayOK

JenZ Engineering b.v. heeft als één van de eerste bedrijven in Nederland het keurmerk PayOK gekregen. Dit keurmerk wordt alleen verleend aan bedrijven die hebben aangetoond dat zij hun werknemers zorgvuldig volgens de in ons land geldende CAO’s belonen.

De Stichting PayOK heeft een keurmerk in het leven geroepen waarmee ondernemingen getoetst worden op de juiste beloning van hun werknemers conform CAO’s. Dit is noodzakelijk geworden sinds het in werking treden van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Daarin is bepaald dat ondernemers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de juiste beloning van werknemers in de hele keten, dus ook als die werknemers in dienst zijn bij een onderaannemer of uitzendbureau. Als een onderaannemer of uitzendbureau niet het juiste loon betaalt conform CAO kan de werknemer het te weinig ontvangen loon opeisen bij de hoofdopdrachtgever.

Opdrachtgevers kunnen vanaf nu namelijk eisen dat de bedrijven waar zij werknemers inlenen of inhuren over het PayOK keurmerk beschikken. De toetsing en inspectie voor de PayOK norm is gedegen en uitgebreid. Ze omvat alle in Nederland werkzame CAO-regelingen in alle bedrijfstakken. De toetsing op het juist toepassen van de CAO wordt uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde inspectie-instellingen. De inspecteurs die deze toetsing mogen verrichten, moeten voldoen aan strenge eisen op het punt van ervaring en kennis. Stichting PayOK controleert regelmatig of de inspectie-instellingen hun werk goed doen.

Kortom: een onderneming zoals uitzendbureau JenZ Engineering b.v. die het keurmerk PayOK krijgt is zorgvuldig getoetst op het toepassen van alle bestaande Nederlandse CAO’s. PayOK geldt als de strengste toets op dit terrein.

JenZ Engineering b.v. is daarom ook zeer trots dat naast alle andere benodigde certificeringen dit belangrijke keurmerk is verworven. Zie ook www.payok.nl.