+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo

Pensioenpremies StiPP 2023

Vanaf 2023 wordt de vaste premie van de Basisregeling echter vervangen door 8% werkgeverspremie i.c.m. een uurfranchise. Vanaf een uurloon van ongeveer € 11,- zal dit zorgen voor een extra kostenstijging. De uurfranchise voor het pluspensioen en het maximum pensioengevend uurloon worden vaak pas eind december bekend gemaakt door StiPP, maar zullen vast stijgen.