+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo

NEN 4400-1

Wat is het NEN 4400-1 certificaat?
NEN 4400-1 certificering is een belangrijk aandachtspunt wanneer u als ondernemer over payrollen nadenkt. Het is verstandig om u te oriënteren op een payrollbedrijf dat de juiste certificeringen op zak heeft. Alle bedrijven kunnen zelf vinden dat ze betrouwbaar zijn, maar pas wanneer een payrollbedrijf een keurmerk van Stichting Normering Arbeid (afgekort: SNA) bezit weet u zeker dat u goed zit.

Om in aanmerking te komen voor een NEN 4400-1 certificering moet een uitzendbureau of (onder)aannemer van het uitzendbureau voldoen aan bepaalde eisen. De NEN 4400-1 certificering stelt onder andere eisen aan personeels- en loonadministratie. Doel: makkelijker en fraude bestendiger maken van het inlenen en uitbesteden van arbeid en (onder)aannemen van werk.

Stichting Normering Arbeid
De sterke wens binnen de uitzendsector tot zelfregulering zorgde ervoor dat het SNA-Keurmerk in het leven werd geroepen. De ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Financiën en de ABU en NBBU werkten daarin samen. Een onderneming met een SNA-keurmerk wordt beoordeeld op hun verplichting uit arbeid en deze bestaat onder andere uit de volgende punten:

Identificatie van het bedrijf

  • Juiste aangifte en afdracht van de te betalen loonheffingen en omzetbelasting;
  • Loonbetaling moet in lijn zijn met de Wet Minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • Uitvoeren van identiteitscontrole en controleren op het recht hebben van het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Risico’s voorkomen voor aansprakelijkheid en boetes welke kunnen volgen uit het in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

De SNA beheert een register van ondernemingen die de NEN 4400-1 of NEN 4400-2 certificering hebben. Dit register is te vinden op de website van Stichting Normering Arbeid.

Belang voor de uitzendbranche
De certificering is mede ontwikkeld door de uitzendbranche en bedrijven die veel gebruik maken van uitzendkrachten. Samen hebben zij het eisenpakket opgesteld waar bedrijven aan moeten voldoen. Dit betekent dat u, wanneer u zaken doet met een bedrijf dat NEN 4400-1 gecertificeerd is, u met een betrouwbare partij te maken heeft. Kortom, erg belangrijk om als uitzender of ondernemer in de flexbranche zulke certificering op zak te hebben!

Jenz is NEN 4400-1 gecertificeerd en wij laten ons meermaals per jaar controleren of wij aan de verplichtingen van het SNA-keurmerk voldoen

Klik hier voor de Verklaring registratie NEN 4400-1.

Kijk ook eens op onze pagina downloads.