+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo

Forse verhoging wettelijk minimumloon vanaf het jaar 2023

In het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruit kijken naar de toekomst’ heeft het Kabinet besloten het wettelijk minimum loon met 7,5% te verhogen. In het voorstel is men uitgegaan van een stijging van 3,75% in het jaar 2024 en 3,615% in het jaar 2025.

Uit de voorjaarsnota 2022 kan men afleiden dat is besloten om de verhoging van het wettelijk minimumloon jaar voren te halen. En de stijging in te laten gaan vanaf 1 januari 2023 en de verhoging van 7,5% in drie stappen in plaats van twee stappen door te voeren.

In het jaar 2023 gaat men de loongerelateerde uitkeringen en het maximum dagloon koppelen aan het WML. Daardoor stijgen de loongerelateerde uitkeringen en het maximum dagloon mee. Voor de jaren 2024 en 2025 gaat men deze niet koppelen. Wat inhoudt dat de loongerelateerde uitkeringen en het dagloon niet meestijgen.