+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo

EU-landen krijgen minder strenge regels voor arbeidsmigranten

Binnenkort krijgen arbeidsmigranten uit niet-EU landen meer vrijheid om van baan te veranderen binnen de EU. De EU-lidstaten hebben nieuwe overeenkomsten goedgekeurd om deze verandering te ondersteunen. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt willen Europese werkgevers flexibiliteit bij het aannemen en behouden van werknemers van buiten de EU.

Op dit moment hebben deze werknemers een werkvergunning die hen toestaat om alleen bij één werkgever te werken, wat soms tot misbruik en uitbuiting heeft geleid. De nieuwe regels zullen dit veranderen. Na ontslag mogen arbeidsmigranten drie maanden in het EU-land blijven om een nieuwe baan te vinden. Voor degenen die al minstens twee jaar in de EU werken, wordt deze periode verdubbeld.

Bovendien mogen EU-landen in hun eigen wetgeving opnemen dat werknemers met een tijdelijke werkvergunning een minimale tijd bij een werkgever moeten werken voordat ze van baan kunnen wisselen.

Deze nieuwe regels zullen binnen twee jaar van kracht worden.

Bron: nu.nl