+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo

Duurzame Inzetbaarheidsscan (DIS)

Je wilt meer zicht krijgen in jouw loopbaan(mogelijkheden), gezondheid, veiligheid en werkplezier? Ofwel ‘jouw duurzame inzetbaarheid’. Vanaf vandaag kun je de Duurzame Inzetbaarheidsscan (DIS) inzetten.

Om medewerkers zicht te geven op de verschillende onderwerpen die van belang zijn om inzetbaar te blijven en hoe ze er momenteel voor staan heeft TNO op verzoek van DOORZAAM een korte vragenlijst opgesteld. Dit is de Duurzame Inzetbaarheidsscan (DIS) geworden. Een verkorte afgeleide van de DIX (Duurzame Inzetbaarheids Index) van TNO. Het (gezamenlijk) invullen van deze vragenlijst, geeft jou meer inzicht in waar je op dit moment staat op het gebied van duurzame inzetbaarheid. De uitkomsten van de vragenlijst kun je zelf in een PDF inzien.

TNO is een onafhankelijk onderzoeksbureau die de uitkomsten centraal verzamelt. TNO verwerkt jouw antwoorden anoniem en slaat de data beveiligd op. Wij als DOORZAAM ontvangen alleen een rapportage op groepsniveau zonder individuele gegevens. Invullen duurt ongeveer 10 minuten. Wanneer je bezig bent met het invullen van de enquête is het altijd mogelijk om tussentijds te stoppen en op een later tijdstip door te gaan. Na het verzenden van de vragenlijst kun je de gegevens niet meer aanpassen. Succes!

https://tno-arbeid.survey.survalyzer.tno.nl/nq.cfm?q=be56187e-8c9a-42b1-b77f-bc8ec3d44b51 15 juni 2019