+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

ING update zakelijke dienstverlening, waaronder uitzendsector

ING Sector Banking heeft een update gegeven van de sector Zakelijke Dienstverlening, waar ook de uitzendsector onder valt.

De hoofdlijnen zijn:
• Omzet zakelijke dienstverlening groeit met 18%
• Consultancy gewild bij starters
• Arbeidsmarkt verder verkrapt
• Private equity investeert in accountancysector
• Veel bedrijven nog niet klaar voor nieuwe richtlijn CSRD

Omzet zakelijke dienstverlening stijgt met 18 procent
Volgens recente kwartaalcijfers van het CBS is de omzet van de zakelijke dienstverlening in het vierde kwartaal van 2022 met 13 procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Voor het hele jaar 2022 is de omzet met 18,1 procent gegroeid.

Binnen de sector zijn er wel verschillen. In de administratieve dienstverlening, waaronder accountancy, was de omzet over heel 2022 8,9 procent hoger dan het voorgaande jaar. Managementadviesbureaus lieten op jaarbasis een groei van 18,3 procent zien en de uitzendbranche een omzetgroei van 14,4 procent.

Aan het begin van het eerste kwartaal van 2023 is het vertrouwen van ondernemers in de zakelijke dienstverlening gestegen naar 8,7, wat hoger is dan het vertrouwen in het vierde kwartaal van 2022 (3,3).

De zakelijke dienstverlening heeft in 2022 een goed jaar gehad. Voor 2023 verwacht ING een volumegroei van 2 procent in de zakelijke dienstverlening, 2,5 procent groei voor de accountancy en een krimp van 2 procent voor de flexbranche.

Consultancy populairst onder starters
Uit onderzoek van carrièrenetwerk Magnet.me blijkt dat de consultancysector steeds populairder wordt bij jonge hoogopgeleiden. Dit komt omdat afgestudeerden vaak nog niet weten wat ze willen en behoefte hebben aan begeleiding. Als consultant krijg je de kans om verschillende projecten te doen bij diverse bedrijven. Dat vormt een goede leerschool voor mensen die aan het begin staan van hun carrière. Uit een analyse van ruim 185.000 vacatures blijkt dat de adviesbranche vertegenwoordigd is met 45 vacatures in de top 100 van populairste startersbanen, aanzienlijk meer dan vorig jaar. In de huidige krappe arbeidsmarkt is het positief voor de consultancy dat ze populair zijn bij starters op de arbeidsmarkt. Ook traineeships in het bedrijfsleven of bij de overheid zijn populair en kunnen rekenen op interesse van veel starters. Ook hier ligt de nadruk op leren en ontwikkelen. Lees meer.

Arbeidsmarkt krapper in vierde kwartaal
In het vierde kwartaal van 2022 is de arbeidsmarkt in Nederland weer iets krapper geworden. Het aantal banen blijft groeien, en dan met name tijdelijke contracten, zzp’ers en uitzendbanen. Het aantal openstaande vacatures is echter wel iets afgenomen, met 7.000 tot 442.000 eind december. De handel, zakelijke dienstverlening en zorg zijn de sectoren waar de meeste vacatures openstaan. Er waren in de uitzendbranche in het vierde kwartaal van 2022 8.000 banen meer dan in het voorgaande kwartaal.

Werknemers met flexibele arbeidsrelatie 4e kwartaal 2022 vs 2021

Het aantal flexkrachten is ook toegenomen, met 64.000 werknemers met een flexibele arbeidsrelatie meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Vooral flexkrachten met relatief veel zekerheid in hun contract, zoals tijdelijke contracten met uitzicht op vast, namen toe, evenals het aantal zzp’ers. Het aantal oproep- en invalkrachten nam echter af, terwijl het aantal uitzendkrachten licht daalde. De groep flexwerkers die de overstap maakt van oproep- of uitzendkracht naar zzp’er groeide wel, van 9.000 in het vierde kwartaal van 2021 naar 16.000 in hetzelfde kwartaal van 2022.

Toetreding private equity in accountancysector
Sinds vorig jaar investeren private equity bedrijven in Nederland steeds vaker in accountancykantoren. Deze ontwikkeling zal naar verwachting ook de komende jaren doorgaan in de sector. Private equity investeerders zijn al geruime tijd geïnteresseerd in de accountancybranche vanwege de stabiele en voorspelbare aard van de business, de sterke klantrelaties en de positieve cashflow. Bovendien biedt de technologie mogelijkheden voor groei en efficiëntieverbetering. Voorbeelden van recente investeringen van private equity in de accountancy zijn de investering van Waterland in De Jong & Laan en van de Belgische investeerder Belcaen in Brouwers Accountants.

De Kwartiermakers ‘toekomst accountancysector’ hebben onlangs hun vijfde voortgangsrapportage uitgebracht. Hierin vragen zij ook aandacht voor de toenemende belangstelling van private-equity-investeerders voor accountantskantoren in het mkb. Minister Kaag noemt het “verstandig” dat de kwartiermakers die trend signaleren. “Het belang dat aandeelhouders in algemene zin hebben bij groei van omzet en winst zou immers kunnen botsen met het belang van kwaliteit van de wettelijke controle en de investeringen die hiervoor nodig zijn.”

CSRD: veel bedrijven zijn er nog niet klaar voor
De nieuwe richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vereist dat bedrijven rapporteren over hun impact op milieu, klimaat en mensenrechten. Accountants zullen moeten helpen bij het verzamelen van de nodige gegevens en het controleren van de rapporten, om ervoor te zorgen dat ze accuraat en betrouwbaar zijn. Veel bedrijven in Europa zijn nog niet klaar voor CSRD. Dit blijkt uit onderzoek van Lefebvre Sarrut, een Europees kennisbedrijf, en zijn Nederlandse dochteronderneming Sdu. De grootste problemen voor bedrijven zijn onduidelijkheid over doelen, een gebrek aan kennis van de nieuwe regelgeving, het verzamelen van data voor rapportage of het opzetten van methoden om te rapporteren. De nieuwe regelgeving is onbekend bij velen, terwijl het belangrijk is voor hun toekomstige continuïteit. De CSRD, die deel uitmaakt van de Green Deal, is per 5 januari 2023 in werking getreden en verplicht bedrijven met meer dan 250 werknemers of meer dan €40 miljoen omzet om jaarlijks te rapporteren over hun impact op mens en milieu. De nieuwe richtlijn gaat in vanaf 1 januari 2024 voor bedrijven met meer dan 500 werknemers en vanaf 1 januari 2025 voor andere grote bedrijven.

Bron: ING Sector Banking, 21 maart 2023

Lees ook
Top 100 meest populaire banen 2022 voor studenten en starters
Detacheren wordt belangrijker voor flexbedrijven
Personeelstekorten in Techniek zijn niet nodig
Welten bundelt krachten met Carrierecafe detachering