+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

Acture: ‘Betere verzuimbegeleiding zorgt voor 50.000 extra handen aan het bed’

Zieke medewerkers vanaf dag één begeleiden naar herstel, dat is de snelste en beste oplossing voor sectoren die gebukt gaan onder arbeidskrapte, aldus Maudie Derks, CEO van Acture. “Hierdoor komt er ruimte voor 50.000 zorgmedewerkers aan het bed, 13.000 leerkrachten voor de klas en 8.400 obers en afwassers in de horeca.”

Acture, private uitvoerder in de sociale zekerheid, handelt jaarlijks 120.0000 verzuimmeldingen af volgens de Acture-methode. Deze methode leidt volgens berekeningen van Acture tot een uitkeringsduur die 48 procent korter is dan bij verzuimbegeleiding via het UWV.

Acture rekende uit wat deze methode zou kunnen opleveren voor sectoren die gebukt gaan onder de hoge arbeidsmarktkrapte. In plaats van 7,10 procent ziekteverzuim in de zorg zouden de verzuimcijfers dan uitkomen op 3,69 procent en in het onderwijs kan het percentage van 4,80 procent naar 2,5 procent. “Hierdoor komt er ruimte voor 50.000 zorgmedewerkers aan het bed, 13.000 leerkrachten voor de klas en 8.400 obers en afwassers in de horeca.”

Gratis kinderopvang geen oplossing
“We moeten ervoor zorgen dat de BV Nederland kan doordraaien. Daarom moet het kabinet zich richten op stimuleren van effectief en actief verzuimbeleid in plaats van te investeren in gratis kinderopvang, met de naïeve hoop dat dat meer arbeidspotentieel gaat opleveren. Onderzoek wijst namelijk uit dat dat niet zo is, aldus Maudie Derks, CEO van Acture in de Orange Paper ‘werk maken van ziekteverzuim‘.

Verzuimbeperking ondersteunen
Acture is van mening dat dit geld beter kan worden besteed aan het actief ondersteunen van werkgevers en werknemers rond verzuimbeperking. Denk daarbij aan investeren in zaken als werkplekaanpassingen, ondersteuning bij psychische klachten en het creëren van een betere werk-privébalans. Deze ondersteuning biedt directe oplossingen, grotere beschikbaarheid van capaciteit en directe inzetbaarheid. De potentiële beschikbare capaciteit is enorm en verzuimbegeleiding vormt een essentieel stuk van de puzzel.

Verzuimbeperking onderbelicht
Er wordt op dit moment een stevig debat gevoerd in Nederland over oplossingsrichtingen om de huidige en toekomstige arbeidsmarktkrapte op te lossen. Het terugdringen van arbeidsongeschiktheid en het verkorten van de verzuimduur blijft daarin sterk onderbelicht, zo stelt Acture. De sleutel ligt volgens de organisatie nadrukkelijk in het beperken van die verzuimduur, volgens een aantoonbaar effectieve methode.

Goed voor BV Nederland
Derks: “Bewezen is dat het actief begeleiden van zieke medewerkers vanaf dag één werkt. Werknemers worden serieus genomen en krijgen de aandacht die ze verdienen. In de praktijk betekent dit dat het eerste contact met de arbeidsongeschikte al binnen 48 uur wordt gelegd, in plaats van na enkele dagen of weken. De winst die je behaalt met het regelmatig contact zoeken met de zieke is enorm. Deze begeleiding betaalt zich uit en is goed voor werknemer en werkgever en feitelijk dus ook goed voor de BV Nederland.”

Bron: Acture, 22 maart 2023

Lees ook
Q4 2022 – Ziekteverzuim gestegen tot 5,6 procent
Handboek ‘Als de werknemer verzuimt’, editie 2023