+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

Akkoord CAO NBBU maakt gezamenlijke uitwerking SER-akkoord mogelijk

Uitzendkoepel NBBU heeft met de vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie op 25 november jl. een akkoord bereikt over de CAO voor Uitzendkrachten 2022-2023.

Marco Bastian, directeur NBBU
Marco Bastian, directeur NBBU

Marco Bastian, directeur van de NBBU, beantwoordt enkele vragen naar aanleiding van dit akkoord.

Hoe worden de NBBU-leden voorbereid op de nieuwe afspraken?
“Goede implementatie van maatregelen vraagt tijd,” zegt Bastian. “Onze leden informeerden we daarom eerder dit jaar al over de wijzigingen die op dat moment bekend waren. Daarnaast gingen we in gesprek met de leveranciers van uitzendsoftware, zodat zij de wijzigingen tijdig konden doorvoeren. Het akkoord dat er nu ligt, bevat niet veel grote nieuwe wijzigingen ten opzichte van wat er eerder dit jaar bekend was. Ze zijn bovendien eenvoudig te implementeren. Hierover hebben we in december een aantal informatiesessies belegd. Daarnaast staat onze Servicedesk al onze leden met advies bij. Dit zetten we in 2022 uiteraard uitgebreid voort.”

In de nieuwe cao is afdracht aan het CAO-fonds SPAWW afgesproken. Waarom heeft de NBBU hiermee ingestemd?
“Het akkoord met de afdracht aan SPAWW is het resultaat van een onderhandelingsproces, waarin je plussen en minnen tegen elkaar wegstreept. We denken dat niet alle uitzendkrachten hiervan profiteren omdat een grote populatie van de uitzendkrachten niet in aanmerking komt voor de WW door een tekort aan opgebouwde rechten. Je moet al een behoorlijk arbeidsverleden hebben om hiervoor in aanmerking te komen. Daarom hadden wij liever een maatregel gezien waarbij dat wel het geval was geweest. De werkgevers nemen volgens het akkoord overigens de afdracht aan dit fonds voor hun rekening. In ruil voor deze concessie hebben wij ons wel, onder meer, verzekerd van een plek aan de tafel voor de uitwerking van het SER-akkoord.”

De NBBU heeft altijd zaken gedaan met vakbond LBV? Welke rol speelt die nu nog?
“De LBV is geen onderdeel van het cao-akkoord dat we aan onze leden voorleggen. Wel hebben we met de LBV nog altijd onze CAO voor Vaste Medewerkers.”

Kun je iets meer zeggen over de voortzetting van harmonisatie met de ABU CAO voor Uitzendkrachten?
“Voor de uitzendbranche is het belangrijk dat er duidelijkheid heerst. Dat is met deze cao het geval. Met de LBV hadden we een afspraak over de duur van de huidige cao tot 1-10-2022. Ons streven was eind dit jaar een langdurig cao-akkoord te bereiken. Hierbij stond geleidelijke invoering en een goede uitvoerbaarheid hoog op onze agenda. Destijds kwamen we hier niet direct uit. Toen er een akkoord lag met de ABU, beraadden wij ons op die positie. Blijven we in onze huidige positie of gaan we vanuit branchebelang mee?”

Waarom moest de NBBU er langer over nadenken dan de ABU?
“Bij dit akkoord zijn we niet over één nacht ijs gegaan, want het is voor ons belangrijk dat een situatie is gecreëerd waarin de belangen van NBBU-leden het best behartigd worden. Met het grootste deel van de veranderingen in de nieuwe cao stemde de NBBU eerder dit jaar al in. Nu is ook de stem van het MKB verzekerd van een positie aan tafel voor de verdere uitwerking van het SER-akkoord. We zijn bovenal hoopvol over een gezamenlijke uitwerking van het SER-akkoord,” zo verklaart Marco Bastian.

Interview: Hinke Wever

Foto: © Robert Tjalondo | www.rockinpictures.com

Lees ook
Vakbonden sluiten akkoord met NBBU over CAO voor Uitzendkrachten
Vakbonden en ABU bereiken akkoord over nieuwe CAO voor Uitzendkrachten
NBBU: SER-akkoord leent zich voor voortzetten gesprekken uitzend-cao
Cao’s, (piep)kleine vakbonden en discussies in de PvdA