+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

Steun onder zzp’ers voor verplichte AOV neemt af

De steun onder zzp’ers voor verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) neemt af.

Dat blijkt uit onderzoek van Knab onder ruim 1.500 zzp’ers.

De steun voor het huidige overheidsplan om een AOV verplicht te stellen voor zelfstandigen die zelf niets geregeld hebben, neemt af. In 2021 steunde nog 41% van de ondervraagden het plan, terwijl dat nu nog maar 36% is. Met name de voorgenomen standaard wachttijd van een jaar wordt door veel ondernemers als problematisch ervaren.

Ruim vier op de tien heeft niets geregeld
Uit het onderzoek komt naar voren dat 42% van de ondervraagde zzp’ers geen enkel financieel vangnet heeft, mochten ze arbeidsongeschikt raken. Van die groep zou vier op de tien zzp’ers het niet lukken om zonder hun ondernemersinkomen langer dan een jaar financieel rond te komen. Ook toont het onderzoek aan dat er een kloof bestaat tussen de hoge en lage inkomens. Hoe hoger het inkomen, des te vaker de ondernemer iets geregeld heeft.

Verschillende voorzieningen
Van alle ondervraagden heeft 22% een AOV. Andere genoemde voorzieningen zijn een broodfonds (9%) en crowdsurance (4%). Bovendien geeft 20% aan genoeg eigen vermogen te hebben om de gevolgen van arbeidsongeschiktheid op te vangen.

Voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid uit onderzoek Knab

Wel een probleem, niet de juiste oplossing
Hoewel zes op de tien zzp’ers erkennen dat de grote groep onverzekerden een sociaal probleem vormt, ziet de meerderheid het overheidsplan dat nu op tafel ligt niet als de juiste oplossing. In dat plan moeten zzp’ers die niets geregeld hebben een AOV afsluiten tegen een premie van ongeveer 8% van hun inkomen. Een eventuele uitkering, ter hoogte van het minimumloon, start pas na de wachttijd van vermoedelijk een jaar.

Die wachttijd lijkt de knop om aan te draaien, als de overheid een meerderheid van de zzp’ers achter zich wil krijgen. 36% steunt het huidige plan terwijl 57% aangeeft het plan te steunen, mits die wachttijd wordt verkort.

Manieren om verplichting betaalbaarder te maken
Om de verplichting betaalbaarder te maken, ziet Knab meerdere mogelijkheden. Volgens Nadine Klokke, CEO van Knab, kan een lagere premie of kortere wachttijd worden bewerkstelligd door een AOV voor alle werkenden te verplichten en niet alleen voor zzp’ers.

Hier voegt ze aan toe: “Zorg er tegelijkertijd voor dat het aantal schijnzelfstandigen wordt teruggedrongen. Op die manier dragen de grote bedrijven een eerlijker deel bij aan het sociale stelsel. Als het de overheid lukt om de premie te verlagen of de wachttijd te verkorten, steunen wij het idee van een verplichting”, aldus Klokke.

Bron: Knab, 24 maart 2023

Lees ook
Acture anticipeert op verplichte ZZP arbeidsongeschiktheidsverzekering
(2020) Sociale partners sluiten akkoord over verplichte aov voor zzp’ers
AOV voor zelfstandigen in de bouw en andere professionals
AOV-vangnet voor zelfstandigen, wat biedt SamSam?