+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

4 op 10 personen in eerste kwartaal 2023 benaderd voor baan

De arbeidsmarkt blijft krap in eerste kwartaal 2023. Werkgevers geven vaker vaste contracten, terwijl het aandeel uitzend- en overige flexcontracten afneemt.

Volgens cijfers van Intelligence Group zijn in het eerste kwartaal van 2023 vier op de tien (39,7%) personen binnen de Nederlandse beroepsbevolking minstens één keer benaderd zijn om van werkgever te veranderen.

Dynamische arbeidsmarkt
Grafiek Intelligence Group, Cijfers type contracten
Het aantal actieve baanzoekers is gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022 tot exact één miljoen personen. De grote vraag naar personeel in combinatie met het ‘inactieve’ aanbod maakt dat werkgevers massaal mensen benaderen om bij hen te komen solliciteren/werken. Het aantal baanwisselingen is toegenomen met 111 duizend ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022. De afgelopen 12 maanden hebben 1,84 miljoen mensen ander/nieuw werk gevonden.

Vaste contracten
Werkgevers geven steeds vaker direct een vast contract aan nieuwe werknemers. In het eerste kwartaal van 2023 kreeg meer dan 43 procent van de baanvinders een vast contract, een stijging ten opzichte van voorgaande jaren. Het aandeel tijdelijke contracten (vooral jaarcontracten) is min of meer stabiel over de tijd. Daarnaast is er een duidelijke afname van het aantal uitzend- en overige flexcontracten. Dat aandeel is inmiddels gedaald tot iets onder de twaalf procent: bijna een halvering ten opzichte van de 22 procent zeven jaar geleden.

Toename zzp’ers
Het aantal zzp’ers is de afgelopen zeven jaar sterk gestegen tot ruim 1,2 miljoen. Hun aandeel binnen de totale werkzame beroepsbevolking is toegenomen van 11,2 procent naar 12,7 procent. Het detacheren van werknemers is daarnaast flink gestegen. Een groot deel van de werknemers van detacheerders is weliswaar in vaste dienst, maar hun werkzaamheden worden gezien als flex door werkgevers.

Verdere arbeidsmarktverwachtingen 2023
Hoewel er sprake lijkt te zijn van een afvlakking ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022 als het gaat om arbeidsmarktactiviteit en baanwisselingen, is een kwartaal op kwartaal vergelijking van arbeidsmarktcijfers, vanwege de seizoensinvloeden, niet goed te maken. De schaarste op de arbeidsmarkt blijft op recordhoogte staan en van een echte ontspanning op de arbeidsmarkt zal voorlopig geen sprake zijn. De verwachting van Intelligence Group is dat de hyperkrapte op de arbeidsmarkt blijft aanhouden.

“Hoe raar het ook klinkt, maar op basis van arbeidsmarktparameters lijkt de Nederlandse arbeidsmarkt uitstekend te werken. Met een record aan banen, vacatures, lage werkloosheid, arbeidsmarktparticipatie en baanwisselingen staat de arbeidsmarkt er zeer goed voor. Zeker vanuit het perspectief van een werknemer. Tegelijkertijd, vanuit het perspectief van de werkgever, is de krapte problematisch evenals het ziekteverzuim, het verloop en een steeds grotere afhankelijkheid van externe (flex)partijen”, aldus Geert-Jan Waasdorp, CEO Intelligence Group.

Bron: Intelligence Group, 5 april 2023