+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

Onderhandelingsresultaat CAO Openbaar Vervoer 2023-2025

Cao-resultaat Openbaar Vervoer: de lonen gaan in 27 maanden met 15% omhoog, afspraken over werkdruk, regelingen voor oudere werknemers

Na een intensieve week van onderhandelingen hebben de vakbonden en de werkgevers vannacht een onderhandelingsresultaat bereikt met werkgeversvereniging VWOV over een nieuwe cao Openbaar Vervoer (13.000 werknemers).

Looptijd
1 januari 2023 tot 1 april 2025

Loonmutaties
Gedurende de looptijd gaan de lonen in totaal met 15% omhoog, als volgt verdeeld:
5% per 1 mei 2023
4% per 1 oktober 2023
2% per 1 januari 2024
2% per 1 juli 2024
2% per 1 januari 2025
Daarnaast krijgen de werknemers zo snel mogelijk nadat de cao is ondertekend een eenmalige uitkering van 1.000 euro bruto (naar rato van het dienstverband).

Hoge werkdruk wordt aangepakt
Een belangrijk onderwerp was de hoge werkdruk in het openbaar vervoer. Er komt nu een taskforce, onder begeleiding van onafhankelijke deskundigen, die moet leiden tot concrete afspraken om de werkdruk verder te verlagen. Die verbeteringen zouden al tijdens de komende winterdienstregeling in moeten kunnen gaan.

Regelingen voor oudere werknemers
Oudere werknemers kunnen – op vrijwillige basis – eerder stoppen met werken (tot 2 jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd), via de bestaande RVU-regeling (regeling voor vervroegde uittreding). Ze kunnen er ook voor kiezen om – vanaf 63-jarige leeftijd – minder uren te gaan werken (60% werken, voor 80% van het salaris en 100% pensioenopbouw).

Bron: CNV Vakmensen, 7 april 2023