+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

Studenten vinden 4-daagse werkweek en sfeer belangrijker dan salaris

De nieuwe generatie ingenieurs kan steeds meer eisen stellen. Door het personeelstekort hebben zij de banen voor het uitkiezen.

Deze verandering op de arbeidsmarkt vertaalt zich ook in een verandering in gewenste arbeidsvoorwaarden. WtbE deed onderzoek onder 250 Groningse hbo techniek studenten.

Bekijk alle grafieken van de uitkomsten van het onderzoek

Snel onze conclusie weten?
De huidige arbeidsmarkt zorgt voor een optimistische mentaliteit onder de nieuwe generatie. Door het personeelstekort ontstaat er meer speling in de arbeidsvoorwaarden. Groningse studenten wensen voor een 4-daagse werkweek en een minimumloon van € 3.000,- per maand. Ze zijn echter traditioneler op het gebied van werkuren. Kortom, de huidige mentaliteit duidt op andere interesses op de arbeidsmarkt en zal daarom ook leiden tot andere eisen tijdens een sollicitatiegesprek.

 

Studenten techniek en bedrijfskunde
De enquête werd afgenomen door studenten techniek en technische bedrijfskunde op HBO en WO niveau.

Wtbe onderzoek onder studenten
Optimistische generatie
De ondervraagde Groningse studenten zien hun kans op de arbeidsmarkt door een roze bril. Maar liefst 63 procent van de respondenten denkt gemakkelijk aan een nieuwe baan te komen. Slechts 1,8 procent ziet de kansen zeer negatief in.

Verwachting salaris, bron onderzoek Wtbe onder studenten

Bovengemiddelde salarissen
Hoewel voor een beginnende bachelor student het gemiddelde brutoloon rond de € 2.700,- per maand ligt, verwachten veel studenten bovengemiddeld betaald te krijgen. Zo denkt 50 procent van de respondenten tussen de € 3.000,- en € 3.500,- te verdienen met hun studieachtergrond.

Worden de studenten lui?
Betekent deze optimistische mentaliteit dat Groningse studenten denken alles aangereikt te krijgen? Niet helemaal. Deze optimisten kiezen er namelijk wel voor om elke dag om 8.00 uur in te klokken en zijn bereid om 8 uur per dag te werken. Het is niet zozeer dat de nieuwe generatie werkenden lui en veeleisend aan het worden zijn. Er is slechts een verschuiving in prioriteiten gaande.

Wtbe onderzoek onder studenten, verwachting aantal uren werk per dag

Salaris haalt de top 3 niet
Sociale beweegredenen gaan zwaarder wegen dan de financiële. Zo zijn de belangrijkste redenen om voor een baan te kiezen de werkzaamheden, de sfeer op de werkvloer en de doorgroeimogelijkheden. Opvallend is dat het salaris de top drie niet eens haalt.

Jobhoppers
Slechts 21,8 procent van de respondenten ziet zichzelf langer dan vijf jaar voor hun eerste werkgever werken. De meerderheid verwacht binnen vier jaar van werkgever te veranderen. Terwijl het voor de oudere generaties een gegeven was om tot hun pensioen bij hun eerste werkgever te werken, veranderen de jongere generaties steeds vaker van baan. Uit de enquête komt naar voren dat 74,5 procent zelfs een gehele carrièreswitch verwacht te maken. Het vasthouden van personeel wordt voor werkgevers dus steeds vaker een uitdaging.

Flexibiliteit vs. zekerheid
De studenten uit Groningen houden van flexibiliteit op de arbeidsmarkt. De meerderheid vindt een hybride werkvorm het aantrekkelijkst. De reden hiervoor is hoogstwaarschijnlijk het thuiswerken onder jongeren tijdens de coronapandemie. 67,9 procent van de studenten verkiest echter wel een traditioneel jaarcontract boven het werk als ZZP’er. De Groningse studenten willen naast flexibiliteit ook zekerheid op de arbeidsmarkt ervaren.

Wtbe onderzoek onder studenten, redenen keuze baanKorte weken
Als klap op de vuurpijl is er ook een verandering waar te nemen qua werkdagen. De meerderheid van de respondenten geeft aan dat zij het liefst een 4-daagse werkweek willen. Zij verkiezen de vrijdag als hun favoriete dag om vrij te krijgen. 5-daagse werkweken lijken hierbij verleden tijd te worden.

In conclusie, de Groningse techniekstudenten geven een verandering op de arbeidsmarkt weer. De huidige arbeidsmarkt zorgt voor een optimistische mentaliteit onder de nieuwe generatie. Dit vertaalt zich onder andere in een verandering in interesses op het gebied van loon, werkomstandigheden en werkuren. De respondenten representeren de veranderende eisen die tijdens toekomstige sollicitatiegesprekken naar voren zullen komen.

Bron: WtbE, 30 maart 2023