+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

Gebrek aan inclusiviteit bezorgt 40 procent van de bedrijven een achterstand op de arbeidsmarkt

Uit onderzoek van Rabobank blijkt dat 40 procent van de bedrijven in Nederland een achterstand op de arbeidsmarkt heeft als gevolg van een gebrek aan inclusiviteit. Hoewel inclusiviteit hoog op de beleidsagenda staat, is er weinig bekend over de mate waarin bedrijven daadwerkelijk inclusief werken.

Het bedrijfsleven speelt een belangrijke rol bij het creëren van een inclusieve samenleving, zoals de Sociaal-Economische Raad (SER) al in 2019 benadrukte. Om de inclusiviteit van het Nederlandse bedrijfsleven te meten, hebben onderzoekers 1500 bedrijven gevraagd of ze bij openstaande vacatures een voorkeur hebben voor meerderheidskandidaten of niet.

Voorkeur voor meerderheidskandidaat
Uit de resultaten blijkt dat ongeveer 35 procent van de bedrijven aangeeft te kiezen voor een meerderheidskandidaat, terwijl nog eens 5 procent de vraag sociaal wenselijk lijkt te beantwoorden en waarschijnlijk ook zal kiezen voor een meerderheidskandidaat.

Inclusieve bedrijven succesvoller
De meeste bedrijven werken dus niet inclusief. Echter ervaren bedrijven die inclusief zijn minder arbeidsmarktkrapte, zagen hun omzet de afgelopen drie jaar vaker stijgen en zijn ze minder onzeker over toekomstige omzetontwikkelingen.

Hoewel grotere bedrijven vaker aangeven een diversiteitsbeleid te hebben, handelen ze niet inclusiever dan kleinere bedrijven zonder diversiteitsbeleid. Voor een meer inclusief bedrijfsleven is dus meer nodig dan alleen diversiteitsbeleid.

Mentoringprogramma’s en goed voorbeeld
Volgens de onderzoekers kunnen mentoring-programma’s het contact tussen verschillende groepen vergroten. Daarnaast kan de top van bedrijven betrokkenheid tonen door zichzelf inclusief te gedragen en daarmee het goede voorbeeld te geven aan hun medewerkers.

Bedrijven aan zet
Ondanks dat inclusieve bedrijven succesvoller zijn, geeft ongeveer 40 procent van de respondenten aan geen inclusieve keuzes op de arbeidsmarkt te maken. In 2019 wees de Sociaal-Economische Raad (SER) al op de rol die bedrijven spelen in het creëren van meer diversiteit binnen ondernemingen en in het verkleinen van de ongelijkheid in de samenleving. Het is nu aan de bedrijven zelf om hier daadwerkelijk werk van te maken en inclusiviteit te bevorderen.

Bron: Onderzoek Rabobank, april 2023