+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

Kennis hebben en kennis toepassen; een wereld van verschil

Kennis hebben en kennis toepassen; een wereld van verschil

Waarom je nog een stap verder moet gaan als je iets niet eenvoudig kunt uitleggen.

Door Barbara Kramer, manager SEU (Stichting Examens Uitzendbranche)

Barbara Kramer
Barbara Kramer

Studeren en leren zijn mega belangrijk voor ons persoonlijke en professionele leven. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat we het geleerde ook echt kunnen gebruiken in de dagelijkse praktijk, in onze adviesrol naar klanten en collega’s?

Einstein zei het al: “if you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough”.

Dat zien we soms bij de SEU-examens.
SEU-blog, quote Einstein

Kandidaten hebben dan moeite om de vertaalslag te maken van de theorie naar praktijksituaties. Je bent nog niet goed genoeg voorbereid op het examen als je feiten en kennis in je hoofd gestampt hebt, maar niet de vertaalslag naar je werk hebt gemaakt.

In dit blog bespreken we het verschil tussen het hebben van kennis en het daadwerkelijk toepassen ervan. Ook vertellen we je over effectieve methodes om toepassingsgericht te studeren.

Het verschil tussen kennis hebben en kennis toepassen
Wanneer je alleen kennis hebt over een bepaald onderwerp, betekent dit dat je in staat bent om informatie te onthouden. Maar als je deze kennis niet volledig kunt toepassen in de praktijk, betekent dit dat je de informatie niet kunt gebruiken om problemen op te lossen of taken uit te voeren die verband houden met het onderwerp. Het toepassen vereist een dieper begrip van de stof en het vermogen om de informatie op verschillende manieren toe te passen.

Het is vergelijkbaar met het leren van een nieuwe taal. Als je alleen de woorden en de grammatica kent, maar niet in staat bent om een en ander te combineren tot zinnen, dan ben je niet in staat de taal te spreken of te begrijpen wanneer je het hoort of leest. Dan heb je alleen ‘dode’ kennis van de taal en kun je het niet toepassen in een real-life situatie.

Kortom, het verschil tussen alleen kennis hebben en het kunnen toepassen van die kennis is het vermogen om de informatie op een nuttige en praktische manier te gebruiken.

Het verschil tussen kennis- begrips- en toepassingsvragen
Een kennisvraag is gericht op het testen van feitelijke informatie en het vermogen om deze informatie te onthouden en te reproduceren. Dit type vraag vereist dat je feitelijke informatie weet en deze kunt herhalen of reproduceren. Voorbeelden van kennisvragen zijn: “Wat is de hoofdstad van Frankrijk?” of “Wat betekent Waadi?”

Een begripsvraag daarentegen vraagt om een dieper begrip van de informatie en vereist dat je verbanden legt tussen verschillende begrippen en principes. Hier laat je zien dat je de verworven kennis en inzichten in je eigen woorden kunt omschrijven, samenvatten, uitleggen of toelichten. Je kunt voorbeelden geven en verschillen en overeenkomsten benoemen.

Een voorbeeld van een begripsvraag is: “Leg uit wat een uitzendbeding inhoudt.”
Bij toepassingsvragen laat je zien dat je de kennis kunt gebruiken om problemen op te lossen, een taak uit te voeren of advies te geven. Je kunt de juiste regel(s) kiezen en toepassen in nieuwe situaties en contexten. Je kunt de verworven kennis en inzichten zodanig inzetten dat je de processen correct uitvoert conform de onderliggende wet- en regelgeving.

Een toepassingsvraag kan zijn:
“Een flexwerker is werkzaam in fase A/1-2 zonder uitzendbeding voor een periode van drie maanden. Hij heeft een overeenkomst voor 12 uur per week. Welke opzegtermijn heeft de flexwerker en welke opzegtermijn heeft de uitzendonderneming?”

Welke leermethodes helpen je om het geleerde ook echt toe te kunnen passen?

  1. Actief leren
    Allereerst is het belangrijk om duidelijke doelen te stellen. Wat wil je leren en waarom? Dit houd je gemotiveerd en zorgt ervoor dat je je focust op het belangrijkste. Vervolgens is actief leren de way to go. In plaats van alleen informatie te stampen, moet je er actief mee bezig zijn. Stel jezelf vragen over de stof, ‘vertaal’ het in je eigen woorden, bedenk concrete voorbeelden of vraag je collega’s of zij een voorbeeld hebben, deel de lesstof op in kleinere delen en herhaal.
  2. Gebruik verschillende leermethodes
    Met herhaling en oefening blijft de informatie hangen en kun je het in verschillende situaties gebruiken. Gebruik verschillende leermethodes, zoals audio of visuele methoden. Maak flash cards of aantekeningen.
  3. Kennis en informatie vertalen naar de praktijk
    Het kan ook helpen om voorbeelden te zoeken en deze te gebruiken om de theorie in een praktische context te begrijpen. Kijk bij je dagelijkse werkzaamheden steeds terug naar de lesstof en gebruik de cao. Daar heb je in het SEU-examen echt profijt van. Zoek het antwoord op vragen zelf op en vraag het niet te snel aan collega’s. Door af te wisselen blijft het interessant en neem je de informatie beter op.

Conclusie
Als je het maximale uit je leerervaring wilt halen, stel dan duidelijke doelen, leer actief, herhaal en oefen, mix it up, en begrijp hoe je de info in real life kunt gebruiken. Je zult merken, dat het een kick geeft als jouw kennis écht bijdraagt aan goed advies aan klanten en collega’s en je processen vlot kunt afhandelen. Het vergroot je zelfvertrouwen en maakt het teamwork leuker.

NB: Aan de voorbeelden in dit artikel kunnen geen rechten ontleend worden t.a.v. de SEU-examens.

Lees ook
Hoe kennis bijdraagt aan het behouden van de vaste medewerker