+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

EU-uitzendsector en vakbonden steunen Europees Jaar van Skills

De Europese uitzendbranche, de World Employment Confederation (WEC) Europe, werkt samen met Europese vakbonden aan het bevorderen van training en opleiding van uitzendkrachten.

Dat is nodig om voor hen de arbeidsmarkt toegankelijker en inclusiever te maken. Ook de personeelstekorten leiden tot meer aandacht voor skills. WEC-Europe en de vakbonden sluiten daarom aan bij het European Year of Skills.

WEC Europe, UAI EuropaDe ontwikkeling van vaardigheden en skills is enorm belangrijk in de veranderende wereld van werk. Daarom doen de Europese sociale partners voor uitzendarbeid samen toezeggingen en aanbevelingen voor opleiding en training om de arbeidsmarkt in Europa meer inclusief en veerkrachtig te maken.

Veel verschillen in opleidingsniveaus van uitzendkrachten per land
De kwalificatieniveaus van uitzendkrachten verschillen sterk van land tot land en de meeste uitzendkrachten zijn jong. Vanwege de aanhoudende personeelstekorten in heel Europa, is het nodig vol in te zetten op ontwikkeling van skills.

European Year of SkillsWat hebben de sociale partners voor  de uitzendsector daarover met elkaar afgesproken?

  • WEC-Europe en UNI-Europe steunen het Europese Jaar van Skills en gaan bijdragen aan debatten, events en acties om op nationaal niveau training van skills onder de aandacht te brengen en te stimuleren.
  • Effectieve bevordering van training en skills lukt het best als het is gebaseerd op sociale innovatie. Daarom hebben de Europese uitzenders en vakbonden zich gecommitteerd om in 2023-2024 een capaciteitsproject te starten met de steun van de Europese Unie. De focus ligt op het ondersteunen van nationale sociale partners, met name in Oost- en Zuid-Europa. Op een sociaal innovatieve wijze worden skills en training bevorderd.
  • Training van (de juiste) skills is belangrijk voor de transitie naar een digitale en duurzame (‘groene’) economie en samenleving. Daarom gaan WEC-Europe en UNI-Europe stimuleren dat deze skills worden getraind.
  • Er zijn al succesvolle projecten die inspiratie bieden, zoals Open Badges in meerdere Europese landen, Learn4jobs in België en de Grand Ecole de l’Alternance in Frankrijk.
  • Europese uitzendorganisaties gaan training en ontwikkeling van flexkrachten bevorderen met een eigen individueel trainingsaanbod en/of vanuit verschillende fondsen. Volgens onderzoek van WEC profiteren uitzendkrachten al van trainingsmogelijkheden. In Italië zou het jaarlijks gaan om 330.000 werkenden. In Zwitserland zijn 15.147 uitzendkrachten getraind. In Frankrijk zijn 380.000 trainingsprogramma’s voor flexkrachten gestart in 2022.

Welke adviezen geven WEC-Europe en de vakbonden aan EU-beleidsmakers en nationale overheden?

  • Versterk het informele leren en erken eerder opgedane vaardigheden. Waardeer de rol die opleidingsfondsen spelen in de uitzendsector, want die versterkt de training, scholing, coaching en financiële weerbaarheid van flexkrachten. Er is erkenning nodig voor (bipartite) scholingsfondsen die gebaseerd zijn op zowel constructieve samenwerking tussen sociale partners als collectieve arbeidsvoorwaarden. Deze  fondsen zijn nauw verbonden met de specifieke omstandigheden op de arbeidsmarkt in de landen, waarin ze functioneren.
  • Inspireer en activeer de uitzendsector met initiatieven in het kader van het Europese Jaar van Skills. Stimuleer matching op basis van skills en training, zoals dat ook wordt gedaan in nationaal beleid voor herstel en weerbaarheid van werkenden. Zorg voor gelijkwaardige toegang tot faciliteiten van de overheid om de impact van de pandemie op te vangen.
  • Besef dat transities op de arbeidsmarkt en de daarvoor benodigde skills en training gebaseerd zijn op diverse vormen van werk. Dat vraagt dus ook passende regulering van flexibele arbeid en maatwerk in het arbeidsmarktbeleid. In lijn met de 2021 European Commision Effective Support to Employment (EASE) Recommondation.

Bron: WEC Europe, 8 mei 2023

Ook in ons land werken uitzendbranche en vakbonden samen om de vaardigheden van flexkrachten te versterken, zie onder meer:
Kansberoepen voor uitzendkrachten, hoe creëer je budget en mogelijkheden?
Sectorfondsen werken samen aan plan van-werk-naar-werk
O&O conferentie: ‘Leren & werken net zo normaal als eten & drinken’
Testyourselfie.eu – welke soft skills geven jongeren kans op baan?

Ander nieuws in dit kader:
Tekort aan personeel voor energietransitie rond recordniveau
Personeelstekorten in techniek zijn niet nodig met zij-instromers
Skills based solliciteren past beter bij mbo-opgeleiden met migratieachtergrond
STAR en Sentijn werven trainees (waaronder zij-instromers) voor de energietransitie
Skillspaspoort kan overstap naar ander werk makkelijker maken
Randstad: ‘Met een Vakverklaring toon je concrete werkervaring aan’