+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

CAO-uurlonen blijven verder stijgen

De CAO-uurlonen liggen in de maand april 5,7% hoger dan een jaar eerder.  In maart lag de stijging nog op 5,5%, zo blijkt uit (voorlopige) cijfers van het CBS.

De CAO-lonen, inclusief bijzondere beloningen, stegen in de overheidssector het hardst: 6.3%. In de private sector stegen de CAO-uurlonen met 5,8%, bij gesubsidieerde instellingen 4,6%. Over heel 2022 stegen de lonen met 3,2%.

Gekeken naar bedrijfstak was de stijging het grootste in de bedrijfstakken vervoer en openbaar bestuur. In het onderwijs en verhuur/handel stegen de CAO-uurlonen het minst.

Ontwikkeling contractuele loonkosten per uur inclusief bijzondere beloningen naar cao-sectoren (%), gerangschikt naar stijging. Bron CBS | Bewerking FlexNieuws.