+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

Verwachte wijzigingen StiPP-pensioen per 1 juli 2023

Verwachte wijzigingen Pensioenregelingen per 1 juli 2023

Deze week debatteerde de Eerste Kamer twee dagen over de nieuwe Pensioenwet. Er is nog een derde debat ingepland. De stemming is gepland op 30 mei a.s.

Wat verandert er voor StiPP
Als de Pensioenwet wordt aangenomen, welke consequenties heeft dit dan voor het StiPP-pensioen voor uitzendkrachten en gedetacheerden?

StiPP

De wachttijd van 8 weken, voordat het StiPP-pensioen wordt opgebouwd, vervalt per 1 juli 2023, als de Eerste Kamer akkoord gaat met de Pensioenwet.

Op dit moment worden de gewerkte weken van een (uitzend)werknemer al geteld vóór de leeftijd van 21 jaar. Werknemers die jonger zijn dan 21 jaar worden daardoor  eerder deelnemer in de Plusregeling, omdat de gewerkte weken vóór de leeftijd van 21 jaar ook meetellen. Dit gaat veranderen.

Per 1 juli 2023 tellen de gewerkte weken vóór de leeftijd van 21 jaar niet meer mee. De werknemer start vanaf 21 jaar in de Basisregeling. Op dat moment begint de werkgever met het tellen van de gewerkte weken. Na 52 gewerkte weken gaat de werknemer pensioen opbouwen in de Plusregeling.

Verlaging toetredingsleeftijd per 1 januari 2024
Vanaf 1 januari 2024 wordt de toetredingsleeftijd verlaagd van 21 jaar naar 18 jaar. Dit betekent dat jongere werknemers al vanaf 18 jaar pensioen gaan opbouwen. Deze regeling is ook nog in afwachting van goedkeuring door de Eerste Kamer.

Bronnen: StiPP, NBBU en Bureau Cicero

Zie ook
Website over voorgenomen nieuwe pensioenregels
Adequate Pensioenregeling en het Pensioenakkoord
Onderhandelingsresultaat nieuwe ABU CAO voor Uitzendkrachten
FNV wil marktconform pensioen uitzendkrachten vanaf dag één