+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

Explosieve groei vacatures neemt voor het eerst in lange tijd af

Explosieve groei vacatures neemt voor het eerst in lange tijd af

• Aantal vacatures blijft voor het eerst in maanden gelijk
• Minder vraag naar personeel kinderopvang, onderwijs blijft zoeken
• Gigantische stijgingen in zorgsector lijken voorbij, ondanks personeelstekort

Na maanden van flinke groei is het aantal vacatures in Nederland in de afgelopen maand voor het eerst stabiel. Het vacatureniveau ligt nog steeds wel bijzonder hoog: 35 procent boven het niveau van februari vorig jaar, het moment voor de uitbraak van het coronavirus. Dat blijkt uit de maandelijkse analyse van de vacaturemarkt door vacaturesite Indeed.

Van de buurlanden is alleen in Duitsland (+45 procent) het vacatureniveau nog hoger dan in Nederland. In België (+12 procent) en Frankrijk (+20 procent) ligt het aantal vacatures op dit moment aanzienlijk lager dan in Nederland, maar wel ruim boven het niveau van voor de pandemie.

Personeel nodig om personeel te vinden
De stand van zaken op de vacaturemarkt is duidelijk terug te zien in het aantal vacatures binnen human resources. In die sector ligt het vacatureniveau 64 procent boven het niveau van voor de coronacrisis, en 110 procentpunt hoger in vergelijking met het dieptepunt, in augustus vorig jaar. “Dit toont aan dat werkgevers nog altijd volop bezig zijn met werven, maar dat dit niet makkelijk verloopt”, zegt Arjan Vissers, verantwoordelijk voor de strategie bij Indeed. “Werkgevers hebben hulp nodig bij het vinden van de juiste mensen. De vacatures voor human resources officers en stagiaires voor de HR-afdeling behoren zelfs tot de meest aangeboden banen van het afgelopen jaar.”

Kinderopvang krimpt, onderwijs groeit
De kinderopvang toont voor de tweede maand op rij een krimp in het aantal vacatures, ondanks het groeiende tekort aan personeel in de sector. Het aantal vacatures ligt nog wel altijd ver boven het niveau van voor de pandemie, namelijk op bijna +24 procent. “Hier lijkt sprake van een voorzichtige ommekeer“, zegt Vissers. “Ondanks dat er nog steeds een tekort aan personeel is, kan dit verschillende dingen betekenen. Of de vacatures zijn vervuld, of de vacatures staan on hold vanwege een eventuele sluiting van de kinderopvang. Ook thuiswerken is weer realiteit, waardoor veel kinderen niet meer naar de kinderopvang worden gestuurd.”

De vacaturetrend in het reguliere onderwijs gaat, in tegenstelling tot de kinderopvang, juist omhoog. In het onderwijs ligt het aantal vacatures namelijk weer vier procentpunt hoger dan vorige maand. Inmiddels ligt de vacaturetrend in deze sector 44 procent boven het niveau van voor de uitbraak van het virus en daarmee behoort het onderwijs nog altijd tot de sectoren met de meeste vacatures.

Retailsector blijft wisselvallig
In oktober nam het aantal vacatures in de retailsector nog toe met 25 procentpunt, afgelopen maand stabiliseerde dit. Vissers: “Ik vermoed dat werkgevers hebben voorgesorteerd op de maatregelen. Door de beperkte openingstijden is de behoefte aan winkelpersoneel voor nu gestabiliseerd. De wervingspiek voor de feestdagen, altijd drukke dagen voor de retailsector, is achter de rug. De vraag is echter nog steeds groter dan voor de pandemie en de krapte op de arbeidsmarkt blijft bestaan”, stelt Vissers.

Groei zorgsector vlakt iets af
De zorgsector blijft behoren tot de sectoren met de meeste vacatures, al is het aantal vacatures voor verpleegkundigen is in de laatste twee maanden stabiel gebleven. Op dit moment ligt het niveau 43 procent boven het niveau van februari vorig jaar. Voor artsen en chirurgen is het vacatureniveau in de afgelopen maand met vijf procent toegenomen, gelijk aan de maandelijkse stijging zoals die in de zomer is ingezet. “De getemperde stijging van het aantal zorgvacatures is waarschijnlijk een gevolg van het afschalen van de reguliere zorg. Het tekort aan handen is daarmee echter nog lang niet voorbij. Daar geeft de ontstane situatie met nieuwe varianten en besmettingscijfers ook weinig aanleiding toe”, besluit Vissers.

Bron: Indeed, 7 december 2021

Lees ook
Aantal vacatures voor groene banen blijft toenemen