+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

Stijging ziekteverzuim in 2022 naar 5,6%: hoogste ooit

In 2022 was het ziekteverzuim in Nederland het hoogste sinds de eerste metingen in 1996; 5,6%. Dit kostte de BV Nederland ruim 27 miljard euro.

Naast een enorme financiële last voor werkgevers, zorgt de stijging van het verzuim ook voor een hogere werkdruk bij niet zieke werknemers. Psychische (werkgerelateerde) klachten zijn een belangrijke reden voor langdurig verzuim. Onder jongvolwassenen is dit volgens de financiële dienstverlener zelfs zorgwekkend. Onder deze groep wordt in 2023 én 2024 een stijging van de WIA-instroom met 30% verwacht.

Dat zijn conclusies uit een Trendrapport van Nationale-Nederlanden.

Vaker en langer ziek
Uit de meest recente cijfers van de verzekeraar, CBS, UWV en TNO blijkt dat het verzuimpercentage in 2022 is gestegen naar 5,6%, het hoogste sinds de metingen in 1996. Het verzuim in de zorg blijft koploper met 7,9% (2021: 6,8%). Ook stijgt het verzuim in de bouw naar 5,3% (2021: 4,9%) en in de horeca naar 4,7% (2021: 4%). Met een gemiddelde van 9 werkdagen per jaar is ook de verzuimduur met een dag gestegen. En werknemers melden zich vaker ziek, gemiddeld 1,5 keer (2021: 1,2) per jaar. In totaal kostte dit de BV Nederland in 2022 27 miljard euro, 9 miljard euro meer dan het jaar ervoor.

Psychische klachten belangrijke oorzaak langdurig verzuim
Griep en verkoudheid zijn nog steeds de meest voorkomende verzuimoorzaken. Gevolgd door psychische klachten, een belangrijke oorzaak bij langdurig verzuim. Uit onafhankelijk onderzoek door Markeffect blijkt dat vier op de tien werkgevers en werknemers een verstoorde werk-privébalans en personeelstekort als belangrijkste oorzaken van werkgerelateerde psychische problemen zien. Daarnaast geeft meer dan de helft van de werknemers (52%) aan regelmatig overuren te maken. Dit kan leiden tot het gevoel dat er steeds meer van hen wordt gevraagd binnen dezelfde tijd, iets waar 46% van de werknemers mee kampt.

Conclusies Trendrapport Nationale Nederlanden over verzuim in 2022

Bespreken gezondheid
Nagenoeg alle werkgevers (74%) voelen zich (deels) verantwoordelijk voor de psychische gezondheid van hun werknemers. Maar volgens werknemers gaat slechts één op de tien werkgevers het gesprek aan over de psychische gezondheid of privésituatie om langdurig ziekteverzuim te voorkomen.

Bron: NN, 1 juni 2023

Lees ook
CBS: Ziekteverzuim gestegen tot 5,6 procent
Acture: ‘Betere verzuimbegeleiding zorgt voor 50.000 extra handen aan het bed’
‘Als de werknemer verzuimt’, editie 2023
AVG en ziekteverzuim
Binnen 6 weken stress verlagen – Doorzaam training voor uitzendkracht
Ziektewet, wat valt daar allemaal onder?
1 op 5 jongeren ervaart werkstress