+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

Initiatiefnota D66: geef asielzoekers de kans om vanaf dag één te werken

D66 kamerlid Anne-Marijke Podt pleit in een initiatiefnota voor kansen voor asielzoekers om vanaf dag één te werken en integreren. Vandaag wordt de nota, die wordt gesteund door werkgeversvereniging AWVN, besproken in de commissie Justitie en Veiligheid (JenV).

Veel asielzoekers zijn werkloos omdat ze de kans niet krijgen om te werken. Zonde voor hun integratie en onze economie, stelt D66 kamerlid Anne-Marijke Podt. Daarom pleit Podt in een initiatiefnota dat asielzoekers vanaf de eerste dag in Nederland kansen krijgen om mee te doen in onze samenleving.

Vandaag zal de commissie Justitie en Veiligheid (JenV) debatteren over de initiatiefnota van Kamerlid Podt ‘Meedoen vanaf dag één’ in de Tweede Kamer.

Verschillende organisaties, waaronder werkgeversvereniging AWVN, ondersteunen het initiatief. In een brief aan de leden van de vaste Kamercommissies J&V en SZW vraagt AWVN vanuit het perspectief van werkgevers om het snel en zonder onnodige onderbrekingen mogelijk te maken voor asielzoekers om aan het werk te gaan.

VVD en CDA 

Coalitiegenoten VVD en CDA zijn niet erg enthousiast over de D66 ideeën. De VVD laat weten bang te zijn dat een verruiming van de regeling zorgt voor een aanzuigende werking van asielzoekers.

Initiatiefnota D66
Het voorstel in de initiatiefnota van D66 is om asielzoekers eerder en meer mogelijkheden te geven om te werken. Vanwege lange asielprocedures en tijdelijke opvanglocaties hebben asielzoekers momenteel beperkte mogelijkheden op dit gebied.

Eerder oordeelde de rechtbank al dat het UWV een werkgever niet langer een werkvergunning voor een asielzoeker mag weigeren, wanneer een asielzoeker daardoor meer dan 24 weken per jaar zal werken.

Aan het werk, naar school en Nederlands leren. Vanaf dag één
De initiatiefnota bevat acht voorstellen om asielzoekers in Nederland een vliegende start te geven. Een van de belangrijkste voorstellen is om asielzoekers eerder de mogelijkheid te bieden om te gaan werken. Momenteel moeten ze zes maanden wachten voordat ze kunnen werken tijdens hun asielprocedure. Het voorstel is om asielzoekers al na een maand toegang te geven tot de arbeidsmarkt.

Daarnaast wordt voorgesteld om het aantal werkweken per jaar voor asielzoekers te verhogen van 24 naar maximaal 46 weken, en te onderzoeken of zij een groter deel van hun salaris kunnen behouden. Het voorstel omvat tevens toegang tot onderwijs en taallessen vanaf de eerste dag.

Kamerbrief AWVN
AWVN benadrukt in een brief aan de leden van de vaste Kamercommissies J&V en SZW dat er in Nederland sprake is van een grote werkloosheid, gecombineerd met een krapte op de arbeidsmarkt vanwege veel onvervulde vacatures. Tegelijkertijd hebben veel asielzoekers beperkte mogelijkheden om deel te nemen op de arbeidsmarkt.

Voorbeeld van Oekraïne
De werkgeversvereniging haalt het voorbeeld aan van Oekraïense migranten, dat de positieve resultaten van directe toegang tot werk illustreert, zowel voor de migranten als voor werkgevers. Vanuit werkgeversperspectief wordt dan ook verzocht om snel en ononderbroken werkgelegenheid voor asielzoekers te realiseren. AWVN hoopt dat de behandeling van de initiatiefnota op 5 juni hieraan zal bijdragen.

Kracht, kunde en mogelijkheden benutten
Podt benadrukt dat het voorstel ook gunstig is voor asielzoekers, omdat velen niets liever willen dan de handen uit de mouwen steken en werken aan een toekomst. Daarnaast draagt het bij aan de Nederlandse samenleving, omdat de kracht, kunde en mogelijkheden van deze nieuwkomers vanaf het begin worden benut.

Anne-Marijke Podt: “Veel asielzoekers belanden na hun aankomst in Nederland in de wachtkamer. In de opvang krijgen zij in afwachting van hun procedure geen kansen om mee te doen. Hun leven staat grotendeels stil. Daar schiet niemand iets mee op. Laten we nieuwkomers vanaf dag één helpen met het leren van de taal, het vinden van werk of het volgen van een opleiding.”

Lees hier de initiatiefnota van D66 ‘Meedoen vanaf dag één

Bron: D66, 5 juni 2023