+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

Afname van zorgprofessionals met een migratieachtergrond

Het aandeel zorgprofessionals met een migratieachtergrond neemt verder af, ondanks de schaarste op de arbeidsmarkt. Ook het totale aantal zorgprofessionals krimpt, mogelijk door vergrijzing. In het algemeen liggen arbeidsmarktactiviteit en baanwisselingen onder zorgprofessionals lager dan onder de gehele beroepsbevolking. Dat blijkt uit onderzoek door Intelligence Group en Compagnon naar de arbeidsmarktbeleving van zorgprofessionals.

Het rapport Arbeidsmarkt Zorg in Cijfers 2023 geeft inzicht in de arbeidsmarkt(beleving) van zorgprofessionals. Ogenschijnlijk verandert er weinig en blijft de arbeidsmarkt(beleving) van zorgprofessionals gelijk ten opzichte van de vorige meting door Compagnon en Intelligence Group, uit 2021. De schaarste op de arbeidsmarkt is heel hoog (werkzoekenden kunnen kiezen uit vijf vacatures), de werksfeer blijft de belangrijkste pullfactor, er is een gelijkblijvende instroom van nieuwe professionals, het totaal aantal zorgprofessionals is gelijk gebleven en ontevredenheid is de belangrijkste driver om van werkgever te wisselen.

Wel is een verdere afname van zorgprofessionals met een migratieachtergrond zichtbaar. Terwijl door onder andere de vergrijzing de beroepsgroep misschien nu al begint te krimpen, kan het meest kansrijke arbeidspotentieel onvoldoende worden ontsloten. Sterker nog, het is niet uit te sluiten dat zorgprofessionals met een migratieachtergrond of gekwalificeerde arbeidsmigranten het veel lastiger hebben om als zorgprofessional te blijven werken, ondanks de schaarste. Er is sprake van dat tijdelijke contracten niet worden verlengd, en er ligt een oneigenlijke drempel door de BIG-registratie. 16% van de Nederlandse beroepsbevolking heeft een migratieachtergrond, bij zorgprofessionals is dat 8% (in 2021 was dat nog 12%).

Frank Roders, CEO bij HR-specialist Compagnon: ‘De inzet op skills met een verplichte BIG-registratie lijkt daarmee haar doel voorbij te schieten. De zorg zou maximaal moeten inzetten op inclusiviteit omdat daar de sleutel ligt voor de arbeidstekorten in de nabije toekomst.’

Andere ontwikkelingen uit het onderzoek:

1. Arbeidsmarktactiviteit lager onder zorgprofessionals. De arbeidsmarktactiviteit en baanwisselingen onder zorgprofessionals zijn lager vergeleken met de algehele Nederlandse beroepsbevolking. Deze lage(re) activiteit en mobiliteit is een constante over de onderzoeksjaren van het rapport.

2. Belang van netwerk voor het vinden van een baan neemt toe. In 2021 gaf 12% van de zorgprofessionals aan een baan te hebben gevonden via bekenden of het eigen netwerk. Dit percentage is gegroeid tot 23% in 2023.

3. Ontevredenheid blijft belangrijkste reden om van baan te wisselen. 43% van de mensen die aangeeft te zijn gewisseld van baan, geeft aan dat de reden daarvoor ontevredenheid met de vorige baan was en 28% geeft aan toe te zijn geweest aan een nieuwe uitdaging.

4. Zorgprofessionals vinden het steeds belangrijker om zich te ontwikkelen. Als opleidings- en doorgroeimogelijkheden belangrijker worden, biedt dat een kans aan werkgevers om invulling te geven aan interne mobiliteit.

5. Aantal zorgprofessionals daalt licht, met 20.000 tussen 2021 en 2023. Dit komt vooral voor rekening van de seniors, wat erop zou kunnen wijzen dat de vergrijzing merkbaar wordt.

In het rapport Arbeidsmarkt Zorg in Cijfers 2023 staat nog veel meer informatie over de zorgsector. Wil je meer weten? Download het ruim dertig pagina’s tellende rapport via Compagnon.

In deze arbeidsmarktanalyse van de zorgmarkt wordt gerapporteerd over zorgfuncties in loondienst op mbo 3/4- en hbo-niveau (o.a. verpleegkundigen, laboranten, apothekers, diëtisten en medisch assistenten).

Bron: Compagnon, 1 juni 2023