+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

2023: Het Europese jaar van de vaardigheden

In het kader van het Europese jaar van de vaardigheden heeft de World Employment Confederation samen met Uni-Europa aanbevelingen gedaan op dit gebied. 

Laura SpangenbergAuteur: Laura Spangenberg, Beleidsadviseur ABU (Cao, Kwaliteit en Internationale zaken)

Het Europese jaar van de vaardigheden is gestart. De komende twaalf maanden komen er veel acties en initiatieven die investeringen in opleidingen en bijscholing bevorderen om te zorgen dat mensen in staat zijn hun werk te blijven uitvoeren of nieuw werk te vinden. Bedrijven worden geholpen door EU-initiatieven, financieringsmogelijkheden van de EU, maar ook nationale acties onder de aandacht te brengen. Door kansen en activiteiten op het gebied van de ontwikkeling van vaardigheden in heel Europa te presenteren, door de erkenning van kwalificaties over de grenzen heen te vergemakkelijken, door organisaties en mensen samen te brengen om hun ervaringen en inzichten te delen, en door uiteen te zetten hoe EU-initiatieven en financieringsmogelijkheden kunnen helpen.

In dat kader heeft de World Employment Confederation, waar de ABU lid van is, samen met Uni-Europa, de koepel van vakbonden in Europa, gezamenlijke aanbevelingen gedaan op dit gebied.

Daarbij committeren sectorale sociale partners zich tot het doen van een bijdrage aan debatten en evenementen en zullen sociale partners zich inzetten voor sociale innovatie op het gebied van training en vaardigheden met bijzondere aandacht voor digitale en groene technologievaardigheden. De uitzendsector faciliteert reeds op allerlei manieren de toegang tot trainingen en verbetering van vaardigheden voor uitzendkrachten.

In de huidige arbeidsmarkt waarbij er een groot tekort is aan mensen met de juiste vaardigheden, kunnen de mensen die graag willen werken, maar aan de zijlijn staan extra hulp gebruiken. Soms zijn andere problemen dan juiste diploma’s de reden dat iemand niet aan het werk is. Voor iedere kandidaat/uitzendkracht moet worden gekeken wat hij of zij nodig heeft om goed te kunnen werken. Op grond van de CAO voor Uitzendkrachten besteden uitzendondernemingen minimaal 1,02% van de loonsom in Fase A aan Duurzame inzetbaarheid. Daar vallen initiatieven om uitzendkrachten aan het werk te helpen en houden, anders dan scholing, ook onder. Denk daarbij bijvoorbeeld aan hulp bij schulden.

Tijdens het cao-overleg tussen werkgevers- en werknemerspartijen bij de uitzendcao’s is Duurzame inzetbaarheid mede onderwerp van gesprek. Een onderwerp waar nog veel op te ontwikkelen valt en dat mooi aansluit bij de Europese doelstellingen.

Bron: ABU, 8 juni 2023

Lees ook
EU-uitzendsector en vakbonden steunen Europees Jaar van Skills