+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

Arbeidsmarkt in cijfers: economie koelt af, werkloosheid daalt

Ondanks dat de economie afkoelt, is de arbeidsmarkt nog steeds oververhit. De werkloosheid daalde bovendien flink in april. Met slechts 3,4% is deze nog altijd zeer laag.

Dat meldt arbeidsmarktdatabedrijf de Intelligence Group in haar maandupdate.

Arbeidsmarkt
Ook de vacature-indicator, die aangeeft wat de verwachtingen zijn van ondernemers ten aanzien van het aantal vacatures, liet een verbetering zien. Ondernemers zijn nog steeds positief als het gaat om de ontwikkeling van het aantal vacatures.
Hoewel iets minder ondernemers in het tweede kwartaal aangeven dat ze belemmerd worden door het personeelstekort, is het aandeel met 33,1% nog steeds erg hoog. Daar komt bij dat ‘een tekort aan arbeidskrachten’ veruit de meest genoemde belemmering blijft. De nummers twee (onvoldoende vraag; 13,0%) en drie (tekort aan productiemiddelen, materiaal en/of ruimte; 10,8%) volgen op gepaste afstand. Het UWV voorziet in haar meest recente arbeidsmarktprognose (1 juni) een afname van het aantal vacatures in 2023 en 2024 naar circa 1,4 miljoen per jaar, maar stelt niettemin dat de arbeidsmarkt krap blijft.
De prognose van het UWV is overigens wat optimistischer dan de uitkomst van het prognosemodel van Intelligence Group, dat uitgaat van zo’n 1,3 miljoen vacatures in 2023 en 2024.
Economische indicatoren
Heel anders is het beeld bij de belangrijkste economische indicatoren. Die geven vooral aan in welke richting de economie (conjunctuur) zich op korte termijn zal ontwikkelen. In mei was er overal sprake van een afname/verslechtering. Het meest in het oog springend daarbij is de inkoopmanagersindex (PMI). Die kwam in mei uit op 44,2 en noteerde daarmee laagste stand sinds mei 2020. Dit duidt op een verdere afname van de industriële productie en indirect ook op een daling van de economische groei.
De afname in mei was de vierde op rij en is vooralsnog het sluitstuk van een neergaande trend die sinds de zomer van 2021 is ingezet. De daling in Nederland staat niet op zichzelf en is terug te zien in heel Europa. De PMI van de Eurozone kwam in mei uit op 44,8 (-1,0 t.o.v. april) en staat daarmee ver onder de 50 punten (het kantelpunt van krimp en groei). De hoge inflatie en de sterke arbeidsmarkt maakt dat rente waarschijnlijk verder wordt verhoogd. Dat zal de economie afremmen met als doel om de inflatie ook weer terug op het gewenste niveau van ongeveer 2% te krijgen.

Bron: Intelligence Group, juni 2023