+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

EU-ministers bereiken akkoord over strengere regels platformwerk

Ministers van de EU lidstaten hebben een akkoord bereikt om platformwerkers beter te beschermen en schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Wanneer platformwerkers aan drie van zeven criteria voldoen, dan worden ze als werknemers gezien. Het is dan aan de platforms zelf om eventueel het tegendeel te bewijzen via de rechter.

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Gennip is blij met het resultaat. ,,Dit akkoord is een belangrijke stap vooruit voor platformwerkers. Veel van hen zien zich genoodzaakt te werken als zzp’er, terwijl ze eigenlijk werknemer zijn. Daardoor missen ze de bescherming waar ze recht op hebben. Nederland heeft daarom ingezet op een akkoord dat schijnzelfstandigheid tegengaat en platformwerkers meer controle geeft over de algoritmes die hun werk bepalen. Hiermee zorgen we in heel Europa voor een betere balans tussen de duurzame ontwikkeling van platformbedrijven en de bescherming van werknemers.”

Criteria voor werknemerschap

De lidstaten zijn het nu eens geworden over zeven criteria die moeten bepalen of een platformwerker nu wel of niet als echte zelfstandige kan werken.

  1. Het digitale arbeidsplatform bepaalt bovengrenzen voor de hoogte van de beloning;
  2. Het digitale arbeidsplatform vereist dat de persoon die platformwerk verricht zich houdt aan specifieke regels met betrekking tot uiterlijk (bijvoorbeeld kleding);
  3. Het digitale arbeidsplatform houdt toezicht op de uitvoering van het werk, ook met elektronische middelen;
  4. Het digitale arbeidsplatform beperkt de mogelijkheid om zelf werktijden te kunnen bepalen;
  5. Het digitale arbeidsplatform beperkt de mogelijkheid om werk te weigeren;
  6. Het digitale arbeidsplatform beperkt de mogelijkheid om werk door anderen te laten doen;
  7. Het digitale arbeidsplatform beperkt de mogelijkheid om een klantenbestand op te bouwen.

Wanneer dus aan drie of meer criteria wordt voldaan, dan wordt de werkende gezien als werknemer en is het platform dus gehouden aan allerlei eisen die gelden voor werkgevers.

De World Employment Confederation, die uitzendbureaus en andere staffingbedrijven vertegenwoordigt in onder meer Europa, is blij met het bereikte akkoord. “De juiste classificatie van mensen die via digitale arbeidsplatforms werken als zelfstandigen of werknemers is essentieel om eerlijke concurrentie en belangrijk om de bescherming van werknemers te garanderen.”

Vervolg wetgevingstraject

Met dit akkoord kunnen de onderhandelingen met het Europees Parlement worden opgestart. Als die onderhandelingen slagen, dan moet zowel het EP als tweederde van de lidstaten instemmen met een nieuw voorstel voor een richtlijn. Zodra de richtlijn er is, hebben lidstaten twee jaar de tijd om de richtlijn te verwerken in eigen wetgeving.

Bron: Europese Raad, 12 juni 2023