+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

Omzetranglijst: gespecialiseerde flexbedrijven groeien gestaag door

Ondanks de afgekoelde economie en politieke perikelen, blijft het hosanna op de flexmarkt. Vooral gespecialiseerde uitzenders, detacheerders en MSP’s/brokers hebben afgelopen jaar weer goed geboerd. Maar bij grote generieke uitzenders heerst bepaald geen juichstemming. “Wie zich nu nog niet heeft gespecialiseerd, krijgt het heel moeilijk.”

FlexNieuws redacteur Arthur Lubbers

“Karien van Gennip (minister SZW) kan wel proberen flex terug te dringen, maar ze zal moeten toveren om dit nog te kunnen stoppen.” Dat zei dagvoorzitter Wim Davidse afgelopen week tijdens het FleXevent in Utrecht, georganiseerd door Flexmarkt, waar de nieuwe Omzetranglijst is gepresenteerd. Davidse ziet in de cijfers een bevestiging dat flex booming is en blijft. De deelnemende flexbedrijven boekten in 2022 gemiddeld ruim 12% meer omzet dan in het jaar daarvoor.

De Flexmarkt Omzetranglijst geeft een goed beeld van de ontwikkeling van de Nederlandse flexbranche. De top-100 bedrijven die daarin zijn opgenomen, hebben een gezamenlijke omzet van ruim € 21 miljard, de helft van de totale geschatte omzet van de flexbranche. En – net als de branche – betreft dit zeer diverse flexbedrijven, van grote generieke uitzenders tot kleine nichespelers, zzp-bemiddelaars, detacheerders en MSP’s.

Wisselende resultaten grote uitzenders

Onder de traditionele, generieke uitzenders is en blijft Randstad in Nederland de onbetwiste marktleider. De uitzendreus boekte in ons land in 2022 een omzet van ruim € 3,5 miljard (!), een omzetgroei van 3% ten opzichte van vorig jaar.

Ook RGF Staffing Nederland (voorheen USG) boekte 3% groei (omzet ruim een miljard euro). Manpowergroup Nederland (omzet ruim € 430 miljoen (-5%)) en Adecco Group NL (, krap € 400 miljoen (-1%)) bleven daarbij achter.

Meest opvallend in de top-10 is House of HR, dat in Nederland een omzet van € 1,2 miljard boekte (+20%). HOHR bestaat uit een groep van uitzend- en deta-specialisten. Het van oorsprong Belgische bedrijf timmert hard aan de weg in Europa en heeft afgelopen jaar 16 overnames gedaan. Sinds eind vorig jaar heeft de Amerikaanse investeerder Bain Capital een meerderheidsbelang in HOHR, waarmee de overnamestrategie wordt voortgezet. Ook in Nederland gaan we dus nog meer van hen horen.

Bemiddeling arbeidsmigranten booming

Ook OTTO Workforce NL is opnieuw hard gegroeid. De bekende bemiddelaar voor arbeidsmigranten zag de omzet in 2022 met 16% groeien naar € 727,7 miljoen. Deze sector blijft ondanks politieke weerstand groeien.

En daar profiteert ook bijvoorbeeld Labour Power Company (LPC) van. De omzetgroei van 42% afgelopen jaar (omzet: € 361,8 miljoen) komt gedeeltelijk doordat het bedrijf de ene overname na de andere doet, maar ook omdat de belangrijke bedrijfsonderdelen HOBIJ en Goodmorning succesvol zijn in de bemiddeling van arbeidsmigranten. De markt van ‘internationale medewerkers’ is en blijft booming.

LPC voert qua omzet(groei) ook de lijst aan van uitzenders die zich op het MKB richten. Overigens deden ook andere spelers (groepen) in het MKB-segment het goed, zoals Carrière Holding (omzet 2022: € 188,2 miljoen (+19%)) en Flexfamily (€ 165,5 miljoen, +15%), Home of People (voorheen Solutions Groep, +13%) en Wiertz Company (+26%).

Opvallende dalers in uitzendwereld

Maar er zijn ook uitzenders die een minder jaar achter de rug hebben. YoungCapital (The Works) gold jarenlang als dé uitdager van de grote 4, maar nu het bedrijf zich eenmaal in de top van de uitzendwereld heeft genesteld, is aan die die onstuimige groei een eind gekomen. YoungCapital zag in 2022 de omzet krimpen tot € 536 miljoen (-11%). En voor dit jaar verwacht het bedrijf een bescheiden groei. Andere grote, generieke uitzenders die het afgelopen jaar hun hun omzet zagen dalen, zijn Olympia (€ 543,6 miljoen (-8%)) en CharlieWorks (€ 84 miljoen (-4,5%)).

Het hangt er voor flexbedrijven ook vanaf in welk segment(en) zij zich begeven. Uit onderstaande grafiek blijkt dat IT, het MKB, techniek en bemiddeling van hoger opgeleide professionals het meest lucratief is.

Bron: Flexmarkt

Van payroller naar HR-backofficedienstverlener

Payrolling heeft een bijzondere ontwikkeling doorgemaakt. Deze sector groeide jarenlang heel hard. Daar heeft de komst van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in 2020 een einde aan gemaakt. Direct gevolg van deze wet is namelijk dat voor payrollkrachten vanaf dat moment niet meer kon worden geprofiteerd van het lichtte uitzendregime (verruimde ketenregeling en uitzendbeding). Dit maakte payrollkrachten relatief dure flexkrachten, waardoor de vraag naar payrollkrachten daalde.

Gevreesd werd binnen de branche voor het einde van payrolling. Maar de meeste payrollbedrijven hebben zich noodgedwongen aangepast. Menig payrollbedrijf heeft ook de allocatiefunctie (werving en selectie) op zich genomen, om op die manier toch via uitzendcontracten te kunnen blijven werken. De grotere, ambitieuze payrollers hebben echter vooral vanuit hun backoffice-specialisme de HR-dienstverlening uitgebreid. Die strategische ommezwaai lijkt goed uit te pakken.

In de nieuwste Omzetranglijst zijn enkele van deze partijen opgenomen. De grootste HR & backofficedienstverlener in de lijst is Staff Capital (voorheen Payroll Select) met een omzet in 2022 van € 196 miljoen (+19%). De grootste groeier is Backofficer (+61%). Van de zes deelnemende partijen in deze categorie kende alleen HelloFlex People een omzetdaling (-22%). Al met al hebben de payrollers/HR-dienstverleners de vrije val na de Wab goed doorstaan en zien zij toekomst in hun nieuwe rol als HR-partner van opdrachtgevers.

MSP-markt blijft maar groeien

De managed service providers (MSP’s)/brokers in de Omzetranglijst boekten een gezamenlijke omzetgroei van 19,4%, goed voor een totale ‘omzet’ (managed ‘spend’) van bijna 5 miljard euro.

(De omzet van MSP’s laat zich lastig vergelijken met die van uitzenders/detacheerders. Bij MSP’s gaat veel geld (omzet) door de boeken, waarbij de marge veel geringer is. Dit geeft een vertekend beeld; de MSP’s nemen in vergelijking met uitzenders een veel hogere positie in op de Omzetranglijst, terwijl hun bedrijfsomvang naar verhouding veel kleiner is.)

Toch geven de cijfers een goed beeld van de ontwikkelingen in de MSP-markt. De consolidatieslag die al enkele jaren gaande is, zette ook afgelopen jaar door. Het meest opvallend is de overname van MSP Het Flexhuis door intermediair/broker Harvey Nash (moederbedrijf Nash Squared) afgelopen najaar.

Het Flexhuis – gespecialiseerd in de gezondheidszorg en gemeenten – is een relatief kleine, maar al jaren de snelstgroeiende MSP in Nederland. Nu is Flextender als nieuwkomer de snelstgroeiende partij in deze sector (omzet € 200 miljoen (+43%)).

Flextender moet Hays Nederland (€ 254 miljoen), Nash Squared (Harvey Nash, Het Flexhuis, € 593 miljoen) en Circle8 Group (De Staffing Groep, Seven Stars, FixedToday, € 715 miljoen) voor zich dulden. Ook deze MSP/brokers boekten forse omzetgroei.

De veruit grootste speler in deze markt is nog altijd HeadFirst Group, dat de omzet zag groeien met ruim 18% naar € 1,9 miljard. Ook de nummer 2, Magnit NL (PRO Unlimited NL/Brainnet, Flexbrain), doorbrak voor het eerst de € 1 miljard-grens.

De cijfers bevestigen dat de MSP-markt nog altijd een flinke groei doormaakt. De verwachting is dat de groei voorlopig zal doorzetten en de ambities van deze partijen reiken tot ver buiten de eigen landsgrenzen.

Bron: Flexmarkt

Lees ook: MSP’s in Nederland en België – hoe ziet die markt eruit?

Goede vooruitzichten voor flexspecialisten

2022 was dus voor de meeste flexbedrijven een uitstekend jaar. Dit jaar is onzekerder; de afkoelende economie en de structurele krapte op de arbeidsmarkt zal ook de flexbranche parten spelen.

De uitzendbranche kende in 2023 dan ook een valse start. De ABU-Marktmonitor toonde een omzetkrimp (-6,6%) in het eerste kwartaal van 2023. Met name Randstad Nederland boekte in het eerste kwartaal een ongekende omzetkrimp (-11%) ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Dit is gedeeltelijk te verklaren door een corona-effect; Randstad scoorde het eerste kwartaal vorig jaar juist heel goed door de inzet van uitzendkrachten op coronaprojecten. Dit coronaeffect zal in de komende maanden uit de cijfers verdwijnen, waardoor de omzetontwikkeling ongetwijfeld relatief positiever zal zijn.

In de ABU Marktmonitor zijn de grote uitzenders sterk vertegenwoordigd. En de beursgenoteerde generieke uitzenders deden het relatief slechter dan gemiddeld in de markt. De cijfers van het CBS wijken dan ook nogal af van die van de ABU. Het CBS meldt zelfs omzetgroei van 10% van uitzend- en arbeidsbemiddelingsbureaus (waaronder detacheerders) in het eerste kwartaal van 2023 ten opzichte van een jaar eerder.

De verwachting is echter dat de urenkrimp (volume) in de uitzendsector zal aanhouden. Flexmarkt-strateeg Wim Davidse ziet het somber in voor de generieke uitzenders. “Flexbedrijven die nu nog niet gespecialiseerd zijn, krijgen het heel moeilijk.”

Optimistisch is hij echter voor de (groepen van) kleine en middelgrote gespecialiseerde flexbureaus met echte toegevoegde waarde voor opdrachtgevers én kandidaten (flexkrachten). Die zullen volgens hem ‘keihard doorgroeien’ op de krappe arbeidsmarkt.

Niet voor niets behoren House of HR Nederland en Labour Power Company tot de snelstgroeiende flexbedrijven uit de Omzetranglijst. Zij zijn heel actief op overnamepad en hanteren beide een buy & build-strategie waarbij ze de overgenomen flexbedrijven vrij zelfstandig laten opereren in hun specifieke segmenten. Een succesformule, zo blijkt. Voor dit soort flexbedrijven zal ook 2023 – ondanks economische afkoeling en verwachte krimp in uitzendvolume – waarschijnlijk weer een goed omzetjaar worden.

Detachering groeit door

Davidse trekt uit de cijfers wel de conclusie dat ‘uitzenden krimpt ten koste van detacheren’. Uit VvDN Marktmonitor blijkt ook dat de gemiddelde omzet van detacheerders in Nederland in het eerste kwartaal van 2023 met 11% is gestegen.

En dit is het achtste achtereenvolgende kwartaal dat de detacheringsbranche in de lift zit. In 2022 steeg de omzet in de detacheringsbranche gemiddeld met 18%. Die groei heeft zich dus – weliswaar iets bescheidener – doorgezet in het eerste kwartaal van dit jaar.