+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

Proces ziekmelding bij UWV bij overeenkomsten met uitzendbeding per 1 juli 2023

Proces ziekmelding bij UWV bij overeenkomsten met uitzendbeding

Per 1 juli 2023 wordt in de cao voor uitzendkrachten vastgelegd dat een uitzendovereenkomst met uitzendbeding niet meer kan eindigen in het geval van arbeidsongeschiktheid. Er geldt vanaf dat moment een loondoorbetaling tot het einde van de uitzendovereenkomst. De uitzendovereenkomst en daarmee ook de loondoorbetaling eindigt op het moment dat de overeengekomen einddatum is bereikt.

UWV

Uitzendbrancheorganisatie NBBU heeft hierover een toelichtend artikel gepubliceerd, dat we in overleg ook publiceren op FlexNieuws.

Zie ook Veel gestelde vragen en antwoorden op arbeidsongeschiktheid bij uitzenden fase 1 of 2.

Aanspraak op Ziektewetuitkering
Als de uitzendovereenkomst afloopt tijdens de ziekteperiode en de uitzendkracht is nog steeds ziek, meldt u uw uitzendkracht op de laatste dag van de uitzendovereenkomst ziek bij UWV. Vanaf dat moment kan de uitzendkracht aanspraak maken op een Ziektewetuitkering.

In het proces van ziekmelden bij UWV verandert per 1 juli een aantal zaken. In dit artikel lichten we deze veranderingen toe.

Ziekmelding indienen bij UWV
In de oude situatie met overeenkomsten met uitzendbeding moest u uw uitzendkracht uiterlijk op de vierde ziektedag ziekmelden bij UWV. Dit verandert per 1 juli 2023. U dient de uitzendkracht op de dag dat de overeengekomen einddatum van de uitzendovereenkomst is bereikt, ziek te melden. Doe dit bij voorkeur digitaal. Het is belangrijk dat u de ziektemelding op tijd doet, omdat u anders een boete riskeert van maximaal € 455. U moet uw ziekteaangifte ook niet te vroeg doen (maximaal 10 dagen voor datum einde overeenkomst), UWV kan deze dan niet in behandeling nemen.

Einddatum contract vermelden
Bij de ziekmelding dient u de einddatum van het contract / de uitzendovereenkomst te vermelden. Als u dit niet doet, kan UWV de ziekmelding niet direct in behandeling nemen, maar vraagt UWV de einddatum eerst alsnog schriftelijk bij u op.

Ziekmelding voor meerdere IKV’s
U kunt per uitzendkracht op hetzelfde loonheffingsnummer en met dezelfde eerste ziektedag maar één digitale ziekmelding doen. Is de ziekmelding van toepassing op meerdere IKV’s? Geef bij de ziekmelding dan aan dat deze ook geldt voor de andere IKV’s. Dan kan het UWV dit in het systeem verwerken.

Heeft u de ziekmelding al digitaal ingevoerd, maar bent u vergeten de andere IKV’s te vermelden? Dan kunt u dit ook nog schriftelijk of telefonisch bij UWV aangeven. De schriftelijke ziekmelding (formulier) vindt u terug op uwv.nl onder ‘Formulieren’. Telefonisch contact kan via tel nr 088 – 898 92 95.

Bron: NBBU, juni 2023

Lees ook
Aanpassing CAO voor Uitzendkrachten na uitspraak Hoge Raad over uitzendbeding
Hoge Raad: Als de inlener de terbeschikkingstelling beëindigt, eindigt uitzendovereenkomst van uitzendwerknemer van rechtswege