+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

AWVN komt met 8 stappen voor meer gelijke kansen op de werkvloer

Nederlandse werkgevers gaan er alles aan doen om een arbeidsmarkt te realiseren die aan iedereen gelijke kansen biedt. Inclusief werkgeverschap wordt normaal.

Dat stelt algemeen directeur Raymond Puts van werkgeversvereniging AWVN tijdens het jaarcongres van zijn vereniging in Den Haag. Hij overhandigde het eerste exemplaar van het Manifest voor gelijke kansen. Een arbeidsmarkt voor iedereen aan minister Van Gennip van Sociale Zaken.

AWVN gelijke kansen op werkvloer
Klik voor grotere afbeelding

AWVN constateert in het manifest dat de Nederlandse arbeidsmarkt veel kansen biedt, maar dat zelfs op een krappe arbeidsmarkt er mensen aan de kant staan die wel willen en kunnen werken. Ook op de werkvloer zelf zijn er nog te veel verschillen in de mogelijkheden van mensen om zichzelf te zijn of promotie te maken. ‘De arbeidsmarkt is nog niet voor iedereen even toegankelijk. Niet iedereen ziet het belang van diversiteit en inclusie. Veel werkgevers, medewerkers en organisaties zijn onbewust onbekwaam,’ zegt Puts. ‘We gedragen ons vaak volgens de normen die we gewend zijn zonder dat we er erg in hebben dat we daarmee mensen uitsluiten. Dat schaadt mensen én bedrijven.’

Als voorbeeld noemt hij sollicitatieprocedures en -gesprekken. ‘Nu gaat het vaak om de klik met de sollicitant. Het zou moeten gaan om een eerlijk en onbevooroordeeld antwoord op de vraag of de kandidaat het werk goed kan doen.’ Zogenoemde objectieve briefselectie en gestructureerde vraaggesprekken zijn dan betere middelen om de kandidaat te beoordelen, stelt de werkgeversvoorman. ‘We moeten van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam, automatisch de goede dingen doen. Daarom zou elke professional die met werving bezig is training moeten volgen op het tegengaan van vooroordelen. Elk bedrijf zou doelstellingen moeten formuleren om tot een inclusiever personeelbestand te komen.’

Kruispunt
Dat AWVN nu met haar manifest voor gelijke kansen komt, is volgens Puts geen toeval. ‘‘Het staat in onze purpose, samen maken we Nederland het meest productieve, wendbare en inclusieve land van Europa’. Onze leden herkennen dit en willen graag samen aan de slag. De werkvloer is één van de kruispunten in onze samenleving: voor de sociale samenhang in ons land is het cruciaal dat verschillende mensen elkaar daar tegenkomen.’

‘Werkgevers kunnen het verschil maken,’ stelt Puts. ‘We moeten de talenten van mensen, die nu nog langs de kant staan, beter benutten. Dat vraagt van werkgevers om bijvoorbeeld het werk anders te organiseren. Het werk sluit dan aan bij mensen in plaats van dat we ons alleen richten op dat mensen zich naar het werk voegen.’

Inclusieve bedrijven – bedrijven met een zeer gemengd medewerkersbestand – zijn succesvoller, bijvoorbeeld omdat ze vragen van verschillende groepen klanten beter begrijpen. Ook zijn ze aantrekkelijker, juist omdat iedereen gelijke kansen krijgt.

Manifest en toolbox
Het ‘Manifest voor gelijke kansen. Een arbeidsmarkt voor iedereen’ is het product van een denktank met inclusie-experts en vertegenwoordigers van een groot aantal Nederlandse bedrijven en bedrijfstakken. Het manifest geeft 8 concrete aanwijzingen voor het inclusiever maken van een organisatie:

  1. Talent staat voorop
  2. Werk sluit aan bij mensen
  3. Inclusieve werving en selectie
  4. Doelstellingen voor diversiteit
  5. Talenten ontwikkelen en benutten
  6. Iedereen kan zichzelf zijn
  7. Inclusief leiderschap
  8. Inclusieve arbeidsvoorwaarden

AWVN roept werkgevers en brancheverenigingen op om deze acht principes na te leven en zich hierover uit te spreken. Een toolbox met doorverwijzingen naar concrete hulpmiddelen moet daarbij helpen.

Bron: AWVN, 19 juni 2023

Lees ook
Gebrek aan inclusiviteit bezorgt 40 procent van de bedrijven een achterstand op de arbeidsmarkt
Gelijke kansen bij werving en selectie, een ‘win-win’ in krappe arbeidsmarkt