+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

CAO afspraak: vaste medewerkers krijgen voorrang bij opstellen roosters

Vakbonden en werkgeversorganisatie hebben een akkoord bereikt over een cao voor medewerkers in verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg. Onderdeel van de afspraken is dat medewerkers in vaste dienst voorrang moeten krijgen bij het kiezen van diensten in het rooster. Pas daarna wordt er gekeken naar zzp’ers, gedetacheerden en uitzendkrachten. Dienstverleners rond flex kunnen zich wel iets voorstellen bij de afspraken: “Een goede stap in de juiste richting.”

Tussentijdse loonsverhoging
Onder de cao VVT vallen 450.000 zorgwerknemers. Die krijgen in oktober 5% meer loon. Volgend jaar komt daar in twee stappen nogmaals 5 procent bovenop. Medewerkers in de lagere salarisschalen krijgen er nog iets meer loon bij.

Ook gaat de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer flink omhoog. Die stijgt van 10 naar 17 eurocent per kilometer.

Rooster opstellen
Bij het maken van roosters gaan vaste medewerkers dus voorrang krijgen boven personeel niet in loondienst.

“Hiermee hopen we een einde te maken aan cherry picking bij zzp’ers, waardoor vaak de zwaarste diensten (met name nachtdiensten), door de vaste werknemers werden gedaan. Meer lucht en een verbeterde werk-privébalans voor vaste medewerkers dus”, zo legt FNV onderhandelaar Bert de Haas uit.

Dienstverleners actief in de wereld van flex in de zorg reageren positief op dit onderdeel van het akkoord. “Dit is precies wat wij aan zorgorganisaties adviseren.” Zegt Enrike Rutten van uitzendbureau en detacheerder Happy Nurse. “Je planning vullen met de vaste kern, dan aanvullen met kwalitatieve flex. Vervolgens is flex er ook voor de ad hoc vervulling. Zo neemt de zorgorganisatie regie, laat zich ontzorgen door professionele flex en groeit in strategische personeelsplanning.”

Balans tussen vast en flex
Ook Frederieke Schmidt Crans van het Flexhuis – een dienstverlener die de inhuur van extern personeel bij veel zorginstellingen organiseert – juicht deze afspraak toe. “Het is belangrijk dat de balans weer wordt teruggebracht tussen vaste en flexibele medewerkers. Dit is een goede stap in de juiste richting. Op deze manier werk je weer aan stabiliteit op de werkvloer, dit komt de kwaliteit en continuïteit van zorg ten goede.”

Lex Tabak, van het serviceplatform ZZP-erindezorg.nl, wijst erop dat in de praktijk in eerste instantie al rekening gehouden wordt met de voorkeuren van vaste medewerkers. “Op een later moment wordt het rooster echter gewijzigd, omdat niet alle gaten via flexwerkers of zzp’ers in de zorg zijn op te lossen. Dat verstoort de werk/ privé-balans van vaste zorgmedewerkers. De vraag is dus niet zozeer of vaste medewerkers als ‘eerste’ mogen kiezen, maar of het rooster voor hen zo kan blijven zoals is afgesproken.”

Uitwerking akkoord
Het akkoord moet nog worden voorgelegd aan de achterbannen. Als die instemmen worden de afspraken verder uitgewerkt en vastgelegd in cao-teksten.

Dan zal ook duidelijker worden of ook andere onderdelen uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) worden overgenomen in de cao. In dat akkoord tussen kabinet met werkgevers- en werknemersorganisaties en met de zorgverzekeraars stonden al afspraken over het maken van de roosters, maar ook dat de beloning van zzp’ers gekoppeld zou worden aan cao-lonen.

Lees ook:

CAO VVT – hoe bepaal je de inlenersbeloning voor uitzendkrachten?
Integraal Zorgakkoord (IZA)