+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

FNV legt CAO-onderhandelingen stil

Vakbond FNV wil dat er duidelijke afspraken komen over maximale huurtarieven die uitzendbureaus in rekening mogen brengen. Tot die tijd wordt er wat de vakbond betreft niet meer onderhandeld over een nieuwe cao voor uitzendkrachten. De ABU en NBBU betreuren dat. 

De huidige uitzend-cao loopt af op 1 januari 2024, maar de onderhandelingen voor een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst waren al in volle gang.

Inhouding huisvestingskosten 

De huisvestingskosten die door uitzendbureaus in rekening worden gebracht bij arbeidsmigranten, zijn op dit moment te willekeurig en dat zorgt in sommige gevallen voor onwenselijke situaties en een grote afhankelijkheid van de werkgever. Dat stelt FNV. Om misstanden te voorkomen wil de FNV dat de kosten voor huisvesting worden gereguleerd door een maximum van 20% of 25% van het wettelijke minimumloon in te stellen, afhankelijk van het type huisvesting.

Deze eis willen de onderhandelaars namens de uitzendbureaus niet vastleggen.

FNV: onevenredig hoge huisvestingskosten
FNV-onderhandelaar Karin Heynsdijk: “Onevenredig hoge huisvestingskosten zijn een grote bron van ellende voor arbeidsmigranten die in Nederland werken. Zij worden soms gedwongen om een groot deel van hun inkomen af te staan voor een dak boven het hoofd. Het zorgt bovendien voor ongezonde afhankelijkheid van de werkgever. We praten al heel erg lang over het verbeteren van deze onwenselijke situatie en daarom is het zo belangrijk dat er nu harde afspraken over op papier komen. Wij willen voorkomen dat er in de toekomst toch nog uitzonderingen gemaakt kunnen worden. Voor ons is dit een breekpunt in de onderhandelingen. Als de uitzendbranche hier niet mee instemt, dan zijn we uitgepraat.”

ABU, NBBU: samen optrekken
In reacties laten ABU en NBBU het te betreuren dat de gesprekken nu zijn stilgelegd.

“Zowel de vakbonden als ABU en NBBU willen de huisvesting van arbeidsmigranten goed regelen, in heldere afspraken, die goed gehandhaafd worden” zo laat de ABU weten. “In onze gezamenlijke strijd tegen misstanden en malafide uitzendbureaus, is het voor alle betrokkenen belangrijk om dit met elkaar te regelen. We betreuren het daarom dat de vakbonden het overleg nu hebben stilgelegd, maar zijn nog steeds gecommitteerd om samen tot goede afspraken te komen”.

De NBBU sluit zich daarbij aan: “Wij blijven bereid om in gezamenlijkheid tot afspraken te komen. Ons uitgangspunt is en blijft dat er betaalbare kwalitatieve huisvesting moet komen voor alle arbeidsmigranten. De afgelopen maanden voerden we samen met de vakbonden gesprekken om dit te realiseren. Werkgeverspartijen hebben een voorstel gedaan, waarbij de focus ligt op een reële verhouding van prijs en kwaliteit, waarbij de arbeidsmigrant van tevoren weet wat er maximaal voor de huisvesting betaald moet worden. Voor de vakbonden was dit voorstel niet genoeg.”