+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

Personeelstekort in transport en logistiek daalt, aantal oproepkrachten stijgt

Het aandeel ondernemers in de sector transport en logistiek dat last heeft van een personeelstekort blijft op een hoog niveau, maar daalt wel. Het aandeel oproepkrachten is toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit blijkt uit de meest recente Sectormonitor transport en logistiek.

Omzetontwikkeling goederenwegvervoer en logistieke dienstverlening
In het eerste kwartaal van 2023 groeide de omzet in goederenwegverkeer. De omzetgroei in dit kwartaal lag 4,1% hoger dan in het eerste kwartaal van 2022. Deze toename in omzet is minder groot dan die in voorgaande 7 kwartalen. In heel 2022 groeide de omzet met 14,2% t.o.v. 2021.

In de logistieke dienstverlening daalde de omzet in vergelijking met het voorgaande jaar. In het vierde kwartaal van 2022 lag de omzet 6,2% lager dan een jaar eerder (bron: CBS, 2023).

Gespannen arbeidsmarkt

Bron: Sectormonitor transport en logistiek 2023-Q1.

In het vierde kwartaal van 2022 was er in bijna alle regio’s sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt voor vrachtwagenchauffeurs, met aanzienlijk meer vacatures dan werkzoekenden. Deze situatie gold ook voor transportplanners en logistiek medewerkers, waarbij in alle regio’s sprake was van een zeer krappe arbeidsmarkt.

Personeelstekorten nemen af, maar nog steeds hoog
Begin 2e kwartaal 2023 ondervond 40% van de ondernemers in goederenwegvervoer een personeelstekort. Het aandeel ondernemers met een personeelstekort nam af t.o.v. vorig jaar en voorgaande kwartalen. De tekorten liggen wel nog ruim boven het landelijk gemiddelde (33%, bron: CBS, 2023).

Binnen de logistieke dienstverlening ondervond 30% van de ondernemers een personeelstekort (34% vorig jaar). Dit ligt net onder het landelijk gemiddelde (33%).

Onvoldoende vraag neemt toe
Het aandeel ondernemers dat onvoldoende vraag ervaart neemt daarentegen toe. In zowel goederenvervoer als logistieke dienstverlening had 21% van de ondernemers te maken met onvoldoende vraag. Dit ligt boven het landelijk gemiddelde, waar het aandeel begin tweede kwartaal in 2023 op 13% lag (8% in 2022, bron: CBS, 2023).

Meer oproepkrachten in de sector

Bron: Sectormonitor transport en logistiek 2023-Q1.

In het eerste kwartaal van 2023 bestond 21% van het personeelsbestand (35.152 werknemers) uit oproepkrachten. Het aandeel oproepkrachten is toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar en bleef stabiel ten opzichte van het vorige kwartaal.

Er zijn echter verschillen. Vergeleken met het voorgaande jaar is er een afname in het aandeel oproepkrachten onder chauffeurs (-0,5%), terwijl het aandeel onder niet-chauffeurs verder is toegenomen (+2,2%).

Terugblik en toekomstverwachtingen
Aan het begin begin van het tweede kwartaal van 2023 waren transportondernemers per saldo (percentage positief gestemde ondernemers verminderen met negatief gestemde ondernemers) licht negatief over de personeelssterkte in de afgelopen 3 maanden (-3,4%). Ook was het algemene oordeel over het economisch klimaat per saldo negatief (-18,1%).

Echter, de verwachtingen voor de komende 3 maanden wat betreft personeelssterkte en het economisch klimaat zijn per saldo wel positief, met respectievelijk 15,7% en 0,8%.

Bron: Sectormonitor 2023-Q1: Ontwikkeling arbeidsmarkt transport & logistiek, 28 juni 2023