+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

Kamer wil uitzendbureaus verantwoordelijk maken voor registratie arbeidsmigranten

De Tweede Kamer wil uitzendbureaus verplichten om te zorgen dat hun buitenlandse medewerkers geregistreerd staan bij de gemeente.

Door Claartje Vogel, redacteur 

De Kamer heeft namelijk met een ruime meerderheid gestemd voor deze motie van Kati Piri (PvdA) en Suzanne Kröger (GroenLinks). Daarin staat dat de regering uitzendbureaus verantwoordelijk moet houden dat hun medewerkers aangemeld zijn bij de Basisregistratie Personen (BRP).

Gemeenten en andere instanties kunnen tenslotte niet controleren op misstanden als ze niet weten waar arbeidsmigranten wonen, schrijven Piri en Kröger.

‘Buitenproportioneel’
Registratie van arbeidsmigranten door uitzendbureaus is ook een wens van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De VNG pleit ervoor om dit onderdeel te maken van de verplichte certificering voor uitzendbureaus.

De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) onderschrijft het belang van accurate registratie. In de NBBU-cao staat nu al dat uitzendbureaus arbeidsmigranten moeten informeren over inschrijving in de BRP. “In veel gevallen doen NBBU-leden dit ook,” zegt NBBU-directeur Marco Bastian.

Maar uitzendbureaus volledig verantwoordelijk maken gaat te ver, vindt de NBBU. “Registratie in de BRP is een gedeelde verantwoordelijkheid van arbeidsmigrant, gemeente en uitzendwerkgever. Dit betekent dat die verantwoordelijkheid ook gezamenlijk gedragen moet worden.”

Ook de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) vindt het plan ‘buitenproportioneel’. In een interview zei ABU-directeur Jurriën Koops eerder: “Wij vinden het belangrijk dat arbeidsmigranten goed geregistreerd staan, maar dat is en blijft een verantwoordelijkheid van de gemeente.”