+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

Door samen te werken, kunnen we het verschil maken

Ondanks de krappe arbeidsmarkt, zijn er nog altijd veel mensen die geen werk kunnen vinden. Met de juiste ondersteuning kunnen zij de stap naar werk vaak wél zetten. Samenwerking tussen de uitzendbranche en UWV, gemeenten, WSP en RMT’s is hierbij essentieel. Daarom ben ik ook zo blij dat de ABU een jaar geleden is gestart met de commissie Publiek-private samenwerking en ik in mijn rol van adviseur Publiek-private samenwerking deze groep mag leiden.

Eigenlijk is het ongelooflijk dat stimulering van publiek-private samenwerking nog steeds nodig is. Die samenwerking zou naar mijn idee al heel vanzelfsprekend moeten zijn. Mensen ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’ wordt vaak gezegd. Maar het gaat hier over mensen zoals jij en ik. Mensen met talenten en competenties dus. Ze hebben geen afstand tot de arbeidsmarkt. Ze kunnen de weg naar de arbeidsmarkt alleen niet goed vinden. Door samen te werken en deze mensen de juiste ondersteuning te bieden, kunnen we het verschil voor hen maken, daarvan ben ik overtuigd.

“Publiek-private samenwerking moet eigenlijk vanzelfsprekend zijn.”

De commissie Publiek-private samenwerking telt op dit moment zo’n vijfentwintig ABU-leden, die stuk voor stuk intrinsiek gemotiveerd zijn om iets voor de samenleving te betekenen. Vijf keer per jaar komen we bij elkaar en bespreken we actuele thema’s, zoals de Banenafspraak of statushouders. Dat doen we vaak samen met gastsprekers van onder andere UWV, VluchtelingenWerk of gemeenten. Vervolgens bekijken we hoe we onze rol met elkaar kunnen oppakken. De commissie inspireert en stimuleert dus niet alleen publiek-private samenwerking, maar ook samenwerking tussen uitzenders onderling.

Dat publiek-private samenwerking werkt, laten onze leden – samen met hun publieke partners – dagelijks zien. Daar ben ik ook ontzettend trots op. Via LinkedIn deel ik daarom ook graag de vele mooie praktijkvoorbeelden. En sinds kort ben ik ook de gastheer van de maandelijks podcast Aan het werk over de toegevoegde waarde van publiek-private samenwerking. Wij willen hierin alle partijen een podium geven en laten zien welke mooie successen er zijn. Tegelijkertijd bespreken we ook wat nog beter kan. We willen met de podcast een zo groot mogelijk publiek bereiken en zoveel mogelijk vooroordelen wegnemen. Ook zijn we inmiddels gestart met een onderzoek waarin we  zichtbaar maken wat nu al gebeurt op het gebied van samenwerking en wat nodig is om te versnellen.

Kortom, ik kijk tevreden terug op het eerste jaar van de commissie: Natuurlijk hoop ik dat de commissie blijft groeien en er steeds meer succesverhalen bij komen. Daar gaan we hard aan werken. Maar nog belangrijker is dat onze leden nog meer mensen aan het werk helpen.

Bron: Joop de Boer, ABU, 3 juli 2023