+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

Uitzendbranche heeft een moeilijk eerste half jaar achter de rug

De meest recente cijfers over de uitzendbranche zijn bepaald niet positief. De krimp – van met name uitzenduren – is enorm. Pluspunt is dat de tarieven van uitzenders flink zijn gestegen in het eerste half jaar van 2023.

Auteur: Wim Davidse

Drastische daling in uitzenduren
De ontwikkeling in uitzenduren valt niet mee. Volgens de ABU Marktmonitor is in de afgelopen periode (6) het aantal uitzenduren opnieuw fors gedaald (-13%) ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In de maand daarvoor was er eenzelfde daling. En in de eerste vier maanden van 2023 was de daling nog veel groter. In het tweede kwartaal was de gemiddelde daling in uitzenduren -14,5%, in het eerste kwartaal zelfs -17,6%. De balans opmakend na het eerste half
jaar van 2023 kun je stellen dat de krimp in
uitzenduren nog veel groter is dan in 2022, wat
ook al geen florissant jaar was (gemiddelde daling
uitzenduren 2022: -6%).

Verschillen tussen sectoren
Voor het tweede kwartaal had ik een minder sterke krimp verwacht (< -10%). Mede omdat de ‘positieve’ corona-effecten eruit zijn (uitzenders profiteerden het eerste kwartaal van vorig jaar nog van de inzet van flexkrachten op coronaprojecten, het tweede kwartaal was dat voorbij).

Achter de fikse daling in uitzenduren gaan verschillende oorzaken schuil, die ook verschillen per sector.

Zo is het aantal uitzenduren in de administratieve sector in het tweede kwartaal het meest drastisch gedaald (-22%). Ook vóór de coronacrisis was de trend in daling in administratief uitzendwerk al zichtbaar. Mogelijke verklaring is dat automatisering en digitalisering veel – relatief eenvoudig – administratief werk uit handen heeft genomen.

Ook in de industrie is het aantal uitzenduren in het tweede kwartaal van dit jaar gedaald (-10,4%). De industrie heeft het dit hele jaar al moeilijk, met een versnelde daling van de productie in het tweede kwartaal. Krimp van de industrie wordt algemeen beschouwd als voorteken van een afkoelende economie. Is er een recessie in aantocht?

Het aantal uitzenduren daalde ook in de technische sector sterk in het tweede kwartaal (-12,4%). Naast het feit dat onder meer de bouw stokt door stikstofperikelen, komt dit ook door de krapte op de arbeidsmarkt. Meer technici (kunnen) kiezen voor een tijdelijk contract met uitzicht op vast (meer vast, detacheren of zzp in plaats van uitzenden).

Tarieven fors gestegen
De omzetontwikkeling in 2023 is ook niet positief. De omzet van de uitzenders daalde in het tweede kwartaal (-3%) ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook in het eerste kwartaal van 2023 daalde de omzet van de uitzenders (-6,6%). Maar de daling in omzet is aanzienlijk minder groot dan de enorme daling in uitzenduren. Hieruit valt af te leiden dat het gemiddelde tarief van uitzenders in het eerste half jaar van 2023 flink omhoog is geschoten (grofweg circa +11%). De enorme daling in uitzenduren is dus gedeeltelijk goedgemaakt door hogere tarieven.

Verwachtingen
De cijfers over het eerste halfjaar vallen dus tegen. Krimp – met name in uitzenduren – was voorzien maar niet zo sterk. Ik ging uit van een krimp in uitzenduren in 2023 van -8% ten opzichte van 2022, inmiddels ga ik uit van een daling van -12%. Met name grote, generieke uitzenders zullen hun volumes zien krimpen. Zij zullen vooral de druk voelen om het tij te keren.

De grafiek (bron: Dzjeng) toont de turbulente ontwikkelingen van de uitzendbranche de afgelopen twee decennia. Hoge pieken en diepe dalen. Het is de vraag of en hoe de uitzendsector de huidige neergaande lijn weet om te buigen?

Lees ook
ABU cijfers laten toch weer daling omzet zien