+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

Loonafspraken juni op zelfde niveau als mei

In juni 2023 kwamen nieuwe loonafspraken uit op gemiddeld 8,2 procent. Dat is hetzelfde percentage als in mei. Het is nog onduidelijk of daarmee de afvlakking is ingezet van een 16 maanden durende opwaartse trend.

Dat meldt werkgeversvereniging AWVN in haar cao-maandbericht over juni.

Het definitieve maandcijfer over juni is iets lager dan het voorlopige cijfer dat twee weken geleden in een aantal media werd genoemd.

In juni werden 39 cao-akkoorden afgesloten voor 960.000 werknemers. Het aantal juni-cao’s is iets lager dan normaal. Het aantal werknemers met een juni-cao is erg hoog doordat een aantal grote cao’s werd afgesloten, met name in het onderwijs. De gemiddelde loonafspraak in 2023 is nu 7,5 procent.

Het AWVN-looncijfer geeft aan wat werknemers die onder de betreffende cao’s vallen in de komende 12 maanden aan loonsverhogingen kunnen verwachten. De periodieke cao-cijfers van het CBS kijken terug op de realisatie van de gemaakte cao-afspraken.

Kerncijfers

Loonafspraken juni, gemiddeld 8,2%
Loonafspraken kalenderjaar 2023, gemiddeld 7,5%
Loonafspraken kalenderjaar 2022, gemiddeld 3,8%
Loonafspraken kalenderjaar 2021, gemiddeld 2,1%
Hoogste maandgemiddelde afgelopen jaren 8,2% in mei 2023
Laagste maandgemiddelde afgelopen jaren 1,7% in november 2020
Aantal nieuwe cao-akkoorden in juni 2023 39
Gemiddeld aantal nieuwe cao-akkoorden in maand juni 47
Aantal aflopende cao’s in 2023 424 voor 2,9 miljoen werknemers
Aantal vernieuwde cao’s die in 2023 ingaan 258 voor 2,3 miljoen werknemers
Aantal openstaande cao’s op dit moment (expiratie in 2023) 166 voor 600.000 werknemers

 

Analyse
De vanaf begin 2021 oplopende trend in de hoogte van loonafspraken is in juni niet verder doorgetrokken. De komende maanden wordt duidelijk of de trend is doorbroken. Het niveau van de loonafspraken blijft historisch hoog.

De hoogte van de loonafspraken wordt de komende maanden beïnvloed door een aantal tegenstrijdige signalen: verslechterd economisch nieuws met een stijging van het aantal faillissementen, angst voor een loonprijsspiraal, lagere inflatie, krapte op de arbeidsmarkt.

Het onderliggende patroon in de onderhandelingen volgt wel een normaal patroon: na gunstige economische berichten volgen, met een vertraging van een jaar of meer, stijgende loonafspraken. Het moment waarop een omslag komt, laat zich niet voorspellen.

Het cao-seizoen in één oogopslag
Aantal afgesloten akkoorden en gemiddelde afgesproken cao-loonstijging per afsluitmaand (exclusief incidentele loonsverhogingen).

Lees ook