+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

ABU over wel of niet doorgaan wetgeving: “alles of niets”

Wat komt er terecht van de plannen van minister Van Gennip (SZW) voor de hervorming van de arbeidsmarkt nu het kabinet gevallen is? Worden de hervormingen doorgezet? Gaat de Tweede Kamer wetsvoorstellen in behandelinge nemen? Of worden beleidsonderwerpen door de Tweede Kamer controversieel verklaard en daarmee doorgeschoven naar het nieuwe kabinet? 

Het standpunt van de ABU is helder. “Of de arbeidsmarkthervorming wordt volledig voortgezet, of volledig controversieel verklaard. Wat ons betreft het eerste,” zegt ABU-directeur Jurriën Koops.

“De hervorming van de arbeidsmarkt kan alleen worden doorgezet als het voorgenomen pakket integraal en gelijktijdig wordt doorgevoerd.” vindt Jurrien Koops, directeur van de ABU. Wat Koops betreft is het alles of niet: . “Of de arbeidsmarkthervorming wordt volledig voortgezet, of volledig controversieel verklaard. Wat ons betreft het eerste.”

Marco Bastian van de NBBU ziet dat het het vertrek van Rutte de val van het kabinet een nieuwe wending gekregen. “In de komende periode aan ons de taak de wetgevingstrajecten die nu lopen nog eens zorgvuldig te bekijken. Kwaliteit van wetgeving die werkbaar uitpakt voor werkenden én werkgevers speelt hierbij voor ons een belangrijke rol. We houden scherp in de gaten hoe de situatie op het gebied van arbeidsmarktbeleid zich de komende periode ontvouwt en blijven in de tussentijd het gesprek met de betrokken partijen aangaan.”

Ongelukkig moment

Volgens Koops komt de val van het kabinet op een uiterst ongelukkig moment. “Op tal van terreinen als de bouw, het klimaat en de energietransitie liggen er grote opgaven. Een grote opgave ligt er óók wat betreft de hervorming van de arbeidsmarkt. Door minister Van Gennip is – in navolging van het SER-advies – eigenlijk alles net op de rails gezet. Als ABU doen wij daarom een dringend beroep op de Tweede Kamer om het arbeidsmarktpakket niet controversieel te verklaren.”

Alleen, dan moet er niet aan cherry picking gedaan worden, vindt Koops:  “Geen extra maatregelen, zoals de maximale inleentermijn (…) Wat ons betreft kan het niet zo zijn dat alleen de beoogde zzp-regelgeving controversieel wordt verklaard, terwijl de arbeidsrechtelijke regels voor uitzenden wel worden aangepast. Het is samen uit, samen thuis. Alle voorstellen die voortvloeien uit de brief van Van Gennip van april dit jaar, moeten in samenhang beoordeeld worden, benadrukt Koops. “Want anders ontstaan er twee snelheden en kan het zomaar zijn dat zzp twee of drie jaar later dan uitzenden wordt gereguleerd. Dat is voor de ABU onacceptabel. Het is vooral heel slecht voor de gewenste balans op de arbeidsmarkt. En, zoals gezegd, niet in lijn met het SER-advies, waarin het belang van de integraliteit en gelijktijdigheid van het pakket benadrukt wordt.”

Vertraging 

Ook als de Kamer besluit dat om de wetgeving (deels) door te laten gaan, dat ontstaat vertraging, denkt Koops. “Het arbeidsmarktpakket zou op 1 januari 2025 of 1 januari 2026 ingevoerd worden. Dat gaat zeker een jaar tot anderhalf jaar langer duren. Dat betekent dat het ongelijke speelveld en de huidige disbalans op de arbeidsmarkt blijven bestaan. In tijden van krapte is dat zeer schadelijk voor de arbeidsmarkt. Want wij zien nu dat er forse substitutie plaatsvindt tussen uitzenden en schijn-zzp.”

Bron: ABU, NBBU