+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

Jongeren hebben behoefte aan meer kennis financiële gevolgen van verzuim

In Nederland is er sprake van een hoog werkgerelateerd verzuim onder jongeren. Zij hebben vaak beperkt inzicht in de financiële gevolgen van langdurig verzuim. Daarom is het van belang om hen beter te informeren en ondersteunen op het gebied van deze financiële gevolgen en mentaal welzijn.

Onder jongeren in Nederland is er sprake van een relatief hoog werkgerelateerd verzuim. Dit verzuim wordt onder andere veroorzaakt door toenemende werkdruk, wat grote risico’s met zich meebrengt, zoals burn-out en langdurig verzuim.

Maar jongeren hebben het minste inzicht in de mogelijke financiële consequenties van werkgerelateerd verzuim, zo blijkt uit onderzoek van Centraal Beheer. Het is daarom van belang om jongeren te voorzien van de juiste informatie en ondersteuning op het gebied van zowel financiële gevolgen als mentaal welzijn.

Beperkte kennis verlies inkomen
Ruim 20% van de verzuimende jongeren geeft aan dat werkgerelateerd verzuim een belangrijke reden is voor hun afwezigheid, terwijl ze tegelijkertijd onvoldoende op de hoogte zijn van de mogelijke financiële consequenties. Jongeren hebben aanzienlijk minder kennis over de financiële gevolgen van langdurig verzuim en de Wet Inkomen naar Arbeidsongeschiktheid (WIA) in vergelijking met oudere doelgroepen.

Slechts 30% van de medewerkers geeft aan dat hun werkgever een WIA-verzekering heeft afgesloten. Een derde van deze medewerkers geeft aan dat hun werkgever hen geen informatie heeft verstrekt over deze verzekering.

Goed vangnet toont goed werkgeverschap
Ouderen zijn vaak beter geïnformeerd over de financiële gevolgen van langdurige ziekte, voornamelijk omdat ze in hun omgeving vaker te maken hebben gehad met dergelijke situaties. Desondanks benadrukt Martine Bolhuis, business partner Duurzame inzetbaarheid bij Centraal Beheer, dat er nog veel ruimte is voor verbetering wat betreft bewustwording rondom dit onderwerp.

Bolhuis: “De wet- en regelgeving rondom verzuim is relatief complex. Daarom is het extra belangrijk om medewerkers duidelijk te infomeren over de gevolgen van arbeidsverzuim en wat je als werkgever daarvoor geregeld hebt en wat je niet hebt geregeld. Een goed vangnet toont goed werkgeverschap, daarmee voorkomen werkgevers een inkomensdaling bij arbeidsongeschiktheid van hun medewerkers ”

Voorkomen werkgerelateerd verzuim
Om werkgerelateerd verzuim te voorkomen, is het belangrijk om aandacht te besteden aan het welzijn op de werkvloer. Iedereen kan te maken krijgen met werkdruk, gezondheidsklachten en persoonlijke uitdagingen. “Ik zie dat veel jongere medewerkers vinden dat ze het allemaal zelf moeten kunnen, alle ballen hoog moeten houden en de lat voor zichzelf hoog leggen”, aldus Bolhuis. “Wanneer medewerkers zich voldoende ontspannen, kunnen ze beter omgaan met tegenslagen en bouwen ze aan veerkracht. “

Daarnaast is het voor jongeren belangrijk om regelmatig om kantoor te werken. Bolhuis benadrukt dat jongeren na een dag online vergaderen aangeven het echte contact met collega’s te missen. “Het werken op kantoor, waar mensen samenwerken aan de resultaten, geeft ze meer energie. ‘Er bij horen’ en ‘ergens aan bijdragen’ zijn belangrijke facetten van werkgeluk.”

Ruimte voor verbetering
Er is nog ruimte voor verbetering bij werkgevers wat betreft het aandacht hebben voor het mentale welzijn van medewerkers. Uit onderzoek blijkt dat 59% van de medewerkers aangeeft dat hun werkgever aandacht heeft voor hun welzijn, terwijl 12% aangeeft dit niet te ervaren.

Bolhuis: “Juist in de huidige situatie met de krapte op de arbeidsmarkt en de vaak hoge prestatiedruk is het van belang dat organisaties veel aandacht besteden aan mentaal welzijn om zo werkstress te verminderen en verdere uitval te voorkomen. Werkgevers zullen hun medewerkers dus ook moeten ondersteunen om hen veerkrachtiger te maken.”

Lees ook