+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

Intermediair, je moet aan de slag. Wachten op de overheid heeft geen zin

Wachten op nieuw arbeidsmarktbeleid van de overheid heeft geen zin, bepleit Stef Witteveen (W&RK advies). Om klaar te zijn voor de toekomst moeten intermediairs nu echt zelf aan de slag.

Door Stef Witteveen, W&RK advies

Stef Witteveen

Het nieuwe arbeidsmarktbeleid van idee tot uitvoering brengen blijkt lastig. Daarop wijzen meerdere signalen, zowel uit Den Haag als op de werkvloer. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft veel plannen gebaseerd op het middellangetermijnadvies van de Sociaal-Economische Raad (SER MLT-advies), maar dat advies blijkt veel minder goed uitvoerbaar dan gehoopt. Van de regelgeving rondom werken met zzp’ers tot de verplichte certificering voor uitzendbureaus: de ambtelijke top komt er nog niet uit.

Problemen verschuiven
Belangrijke partijen komen telkens weer met relevante mitsen en maren. Zo geven de Raad van State en werkgeversvereniging AWVN aan dat de overheid te weinig extra menskracht regelt om de certificeringsplicht voor uitzenders goed uit te voeren. Zij leggen de uitvoering en handhaving in feite op het bord van de intermediaire sector met als gevolg een enorm administratief monster.

Volgens de intermediaire sector loopt de overheid weg voor zijn verantwoordelijkheid om de regels op de arbeidsmarkt te handhaven. De Tweede Kamer en de SER zadelen de ambtenaren van SZW op met meerdere moeilijk haalbare missies. Ondertussen worden er regelingen ontworpen voor zzp’ers en intermediairs die de administratieve werklast en complexiteit vergroten. De ‘goeden’ lijden daardoor ernstig onder de ‘kwaden’.

Onlangs verscheen er ook een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) waarin de Raad pleit voor nieuwe uitgangspunten bij het hervormen van de arbeidsmarkt. Volgens de WRR leiden de huidige uitgangspunten ertoe dat de overheid eindeloos pogingen blijft doen om de steeds veranderende werkelijkheid in een ingewikkeld regelstelsel te vatten. Ondertussen is die overheid niet in staat om de regels te handhaven. Het einde lijkt zoek, want een ding is zeker: de feiten en omstandigheden zullen voortdurend blijven schuiven.

Meer zekerheid en inkomen
Er is ook goed nieuws. Het lukt bijvoorbeeld wel om mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt en middengroepen meer zekerheid en inkomen te bieden. De lonen stijgen en de meest flexibele arbeidscontracten verdwijnen. Er was voor deze zaken ook meer dan genoeg politiek draagvlak.

Bovendien functioneert de polder op decentraal niveau, waar de cao’s tot stand komen, nog altijd naar behoren. Gelukkig heeft werkgeversbond VNO-NCW inmiddels de ontwikkeling van brede welvaart als doel. Daarnaast zien steeds meer werkgevers dat werknemers andere wensen en behoeften hebben dan vroeger. Maar dit alles is niet genoeg om de arbeidsmarkt klaar te maken voor de toekomst.

Op zoek naar modern werk- en opdrachtgeverschap
Verreweg de meeste intermediaire partijen spelen een belangrijke maatschappelijke en economische rol op onze arbeidsmarkt. Ze helpen schaarste bestrijden en ondersteunen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze versterken de werkgelegenheid in de conjuncturele up’s en down’s en vergroten de arbeidsproductiviteit van onze beroepsbevolking.

Daarbij spelen ze een volwassen en constructieve rol in het polderoverleg via hun beroepsorganisaties. Dat werpt zijn vruchten af: de rechts- en inkomensposities van hun werknemers en flexkrachten worden beter.

Samenwerken voor brede welvaart
Goede werkgevers en intermediairs begrijpen dan ook niet goed waarom de overheid ze opzadelt met moeilijk uitvoerbare regels en onnodige drempels. Jammer en onnodig, want we zijn het allang eens dat we misstanden moeten bestrijden en dat we moeten samenwerken voor brede welvaart. Desondanks zal er waarschijnlijk nieuwe en complexe bureaucratie op hen afkomen.

Veel intermediaire dienstverleners vragen hulp bij een nieuwe invulling van hun werkgeverschap en hun bemiddelende rol. Om klaar te zijn voor de toekomst zijn juridische, operationele en strategische vernieuwingen nodig. Wachten tot de overheid meer duidelijkheid geeft is daarbij geen optie. Want één ding is zeker: de arbeidsmarkt blijft veranderen.

W&RK helpt werkgevers, opdrachtgevers en intermediairs om de weg te vinden in de huidige tijd van juridische en fiscale onduidelijkheid.