+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

Update inlenersbeloning voor uitzendkrachten 2023

Update inlenersbeloning voor uitzendkrachten 2023

Linda Bol
Linda Bol

Door Linda Bol, Inspecteur Bureau Cicero

Vorig jaar heb ik de werkwijze van de inlenersbeloning beschreven. Voor 2023 wil ik de wijziging graag onder de aandacht brengen.

Vanaf 1 januari 2023 bestaat de inlenersbeloning namelijk uit 10 elementen (in 2022 waren dit 9 elementen). In de uitzend-CAO zijn deze elementen, a tot en met j, beschreven in artikel 16.

Voor de volledigheid som ik ze nog even op:

  1. uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;
  2. de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting. Deze kan – dit ter keuze van de uitzendonderneming – gecompenseerd worden in tijd en/of geld;
  3. alle toeslagen voor werken in onregelmatigheid en/of onder (fysiek) belastende omstandigheden samenhangend met de aard van het werk. Te denken valt aan (niet limitatief): overwerk, werken op avond-, weekend- en feestdaguren, verschoven uren, ploegendienst, lage en/of hoge temperaturen, gevaarlijke stoffen, vuil werk;
  4. initiële loonsverhoging vanaf hetzelfde tijdstip en met dezelfde omvang als bij de opdrachtgever
  5. kostenvergoedingen (voor zover de uitzendonderneming deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen);
  6. periodieken (hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald);
  7. vergoeding van reisuren en/of reistijd verbonden aan het werk (tenzij de reisuren of reistijd reeds als gewerkte uren worden aangemerkt);
  8. eenmalige uitkeringen, ongeacht het doel of de reden van de uitkering. Met eenmalige uitkeringen worden geen periodiek repeterende uitkeringen bedoeld;
  9. thuiswerkvergoedingen, waarbij het deel van de vergoeding dat niet bij wet gericht is vrijgesteld bruto wordt uitgekeerd.
  10. Vaste eindejaarsuitkeringen (hoogte, tijdstip en voorwaarden zoals bij de opdrachtgever bepaald)

Eindejaarsuitkeringen
Het 10e element (artikel 16 lid 1j) van de inlenersbeloning betreft de eindejaarsuitkering. Vanaf 2023 hoort dit bij de uitvraag inlenersbeloning en heeft de uitzendkracht of gedetacheerde werknemer hier recht op.

Stel daarom de vraag of bij de opdrachtgever sprake is van een vaste eindejaarsuitkering. De vaste eindejaarsuitkering zal conform de voorwaarden geldend bij de opdrachtgever ook gelden voor de uitzendkracht of gedetacheerde werknemer. Ook een 13e maand wordt gezien als vaste eindejaarsuitkering.

Goed om te weten
Het is niet in elke situatie duidelijk of je een uitkering moet zien als een eindejaarsuitkering. Hoe zit het bijvoorbeeld met de vaste uitkering in november die in een aantal cao’s is opgenomen? Is dat wel of geen eindejaarsuitkering?

Voor de werkwijze van de volledige inlenersbeloning verwijs ik naar mijn vorige blog. Hierin kun je ook lezen dat de inlener wettelijk verplicht is de vereiste informatie te verstrekken.

Lees ook
13 januari 2022 – Inlenersbeloning uitzendkrachten, hoe is de werkwijze?

Linda is werkzaam als inspecteur van Bureau Cicero, een inspectie-instelling die onder meer controles uitvoert voor het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid. Voordat Linda als inspecteur aan de slag ging, was zij werkzaam als financieel manager van een uitzendbureau, waar zij ruime ervaring heeft opgedaan op dit terrein. Linda vindt het jammer dat de uitzendbranche nogal eens negatief in het nieuws komt. “Ik kom genoeg ondernemingen tegen die het goed (willen) doen,” zegt ze. “Met Bureau Cicero hebben wij de doelstelling ondernemingen vooruit te willen helpen. Met columns en artikelen kan ik hier ook aan bijdragen. Goede, toegankelijke informatie biedt uitzenders immers mogelijkheden om te leren en deskundig te worden. Het is de moeite waard met elkaar te laten zien op welke manier de uitzendsector positief bijdraagt aan de economie en de arbeidsmarkt.” Reacties op Linda’s bijdragen zijn welkom.