+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

Deloitte: niet het vinden van talent, maar techniek nu topprioriteit CEO’s

Voor het eerst in twee jaar tijd is het personeelstekort niet langer de topprioriteit voor bedrijven. Het talent dat zij willen aantrekken moet vooral geschikt (geschoold) zijn om zich aan de snelle technologische ontwikkelingen aan te passen.

Dat blijkt uit de Summer 2023 Fortune/Deloitte CEO Survey Insights.

Ruim de helft (53%) van de CEO’s verwacht een recessie in de tweede helft van dit jaar of begin 2024. De grootste zorg voor CEO’s is op dit moment economische onzekerheid en geopolitieke instabiliteit. Dat, en de inflatie, wordt door 57% van de CEO’s gezien als belangrijkste externe factoren waar hun bedrijf dit jaar mee te maken krijgt. Toch vertrouwen de meesten van hen (89%) erop dat hun bedrijf zal blijven groeien komend jaar.

Verschuiving van talent naar techniek
Opvallend is dat het vinden van schaars talent op de krappe arbeidsmarkt niet langer bovenaan het lijstje topprioriteiten prijkt. Dit kan er volgens Deloitte op duiden dat zij erop vertrouwen dat hun bedrijf de uitdagingen (krapte) op de arbeidsmarkt aankan. Ruim een derde (36%) van de CEO’s ziet het personeelstekort wel als belangrijkste uitdaging de komende 12 maanden. Dat is 12% minder dan dit voorjaar. Economische onzekerheid, geopolitieke instabiliteit en inflatie maken dat bedrijven hun focus verschuiven van talent naar techniek. Want als grootste uitdaging zien CEO’s nu het aanpassen aan de snel veranderende markt door implementatie van nieuwe technologieën.

Impact technologie op talent
Bedrijven denken dat nieuwe technologieën zullen bepalen welk talent in welke mate in huis dient te worden gehaald. Meer dan 80% van de CEO’s denkt dat de skills en training van personeel (meer) in lijn moet komen met de snelle technologische ontwikkelingen.
Hierbij valt op dat de helft van de CEO’s overweegt het komende half jaar een tijdelijke stop in het aannemen van personeel door te voeren of hun personeelsbeleid in ieder geval aan te passen.

Die technologie zal overigens volgens het topmanagement zeker ook impact hebben op de manier van werken. Ruim de helft (52%) van de CEO’s denkt dat dit het komende half jaar invloed zal hebben op waar het werk verricht wordt (op locatie, hybride of remote).