+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

Loonafspraken lijken te dalen, maar blijven zeer hoog

In juli 2023 kwamen nieuwe loonafspraken uit op gemiddeld 7,3 procent. Dat is lager dan in de afgelopen maanden. Het lijkt er op dat hiermee een einde is gekomen aan een anderhalf jaar durende opwaartse loontrend. De loonafspraken waren ook in juli nog steeds historisch hoog.

Dat meldt AWVN in haar cao-maandbericht over juli. AWVN is de belangrijkste arbeidsvoorwaarden-adviseur van Nederlandse werkgevers.

Volgens AWVN zal pas de komende maanden blijken of de langdurige opwaartse trend in de loonafspraken definitief is afgevlakt of zelfs is omgebogen. Gezien de daling van de inflatie in de afgelopen periode ten opzichte van vorig jaar en het verslechterende economische sentiment, ligt het voor de hand dat ook de loonafspraken deze trend naar verloop van tijd zullen volgen.

In juli werden 12 cao-akkoorden afgesloten voor 50.000 werknemers. Het aantal juli-cao’s is lager dan in voorgaande jaren. De gemiddelde loonafspraak in 2023 is nu 7,4 procent. In heel 2023 zijn inmiddels bijna 270 nieuwe cao afgesloten voor 2,3 miljoen werknemers.

Kerncijfers

Loonafspraken juli, gemiddeld 7,3%
Loonafspraken kalenderjaar 2023, gemiddeld 7,4%
Loonafspraken kalenderjaar 2022, gemiddeld 3,8%
Loonafspraken kalenderjaar 2021, gemiddeld 2,1%
Hoogste maandgemiddelde afgelopen jaren 8,2% in mei 2023
Laagste maandgemiddelde afgelopen jaren 1,7% in november 2020
Aantal nieuwe cao-akkoorden in juli 2023 12
Gemiddeld aantal nieuwe cao-akkoorden in maand juli 30
Aantal aflopende cao’s in 2023 423 voor 2,9 miljoen werknemers
Aantal vernieuwde cao’s die in 2023 ingaan 269 voor 2,3 mln. werknemers
Aantal openstaande cao’s op dit moment (expiratie in 2023) 154 voor 560.000 werknemers

Analyse
De vanaf begin 2021 oplopende trend in de hoogte van loonafspraken is in juni en juli niet verder doorgetrokken. Doordat cao-afspraken achterlopen op de economische indicatoren en het aantal afgesloten cao’s in absolute zin klein is, zal pas de komende maanden duidelijk worden of de trend is doorbroken. Het niveau van de loonafspraken is ook in juli historisch hoog.

De hoogte van de loonafspraken wordt de komende maanden beïnvloed door een aantal tegenstrijdige ontwikkelingen: verslechterd economisch nieuws met een stijging van het aantal faillissementen, angst voor een loonprijsspiraal, lagere inflatie en krapte op de arbeidsmarkt.

Het onderliggende patroon in de onderhandelingen volgt wel een normaal patroon: na gunstige economische berichten volgen, met een vertraging van een jaar of meer, stijgende loonafspraken.

Het cao-seizoen in één oogopslag
Aantal afgesloten akkoorden en gemiddelde afgesproken cao-loonstijging per afsluitmaand (exclusief incidentele loonsverhogingen).

Lees ook